Schiedammers kunnen een beroep doen op bijstand van de gemeente. Dit geldt zowel voor inkomen als voor zorg.

Fraude voorkomen

Het is belangrijk dat het geld dat hiervoor beschikbaar is, terechtkomt bij de mensen die dit écht nodig hebben. Daarom doet de gemeente er alles aan om fraude te voorkomen. Blijkt er toch sprake van fraude? Dan pakt de gemeente dit stevig aan. Waar mogelijk strafrechtelijk.

Melding doen

Om fraude te kunnen bestrijden, heeft de gemeente Schiedam uw hulp nodig. Heeft u het gevoel dat iemand misbruik maakt van een voorziening of uitkering? Laat het ons dan weten. Dit kan ook anoniem. 

Vermoeden van fraude

Met geld bedoeld voor zorg, Jeugdwet en Wmo

Heeft u het vermoeden dat een ontvanger of aanbieder van zorg fraudeert? Meld dit dan (anoniem) bij de gemeente. 

Let op: u kunt alleen een melding doen over personen die in Schiedam wonen of organisaties die in Schiedam gevestigd zijn. Wij vragen u om zo concreet mogelijk te beschrijven waarom de situatie volgens u niet klopt. Na uw melding ontvangt u een bevestiging van ontvangst. U wordt niet geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

Met geld bedoeld voor inkomen

Vermoedt u dat iemand zich niet aan de regels houdt? Uitkeringsfraude meldt u (anoniem) via Stroomopwaarts MVS. Dit is het samenwerkingsverband van de sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.