Het wooncomplex Lets Go West wordt door Heembouw ontwikkeld op het braakliggende terrein aan de Vlaardingerdijk in de Distillateursbuurt in Schiedam West. Het gebouw bestaat uit twee woontorens. De drie bovenste woonlagen van beide torens betreffen 30 koopappartementen. De andere 119 appartementen zijn (middel)dure huurappartementen. 

Voorzieningen

Op de begane grond komen diverse voorzieningen, zoals een brasserie, een versmarkt en gezondheidsfaciliteiten. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor bewoners en bedrijven. Het gebouw maakt gebruik van zonne-energie en bodemwarmtepompen. 

Bouwrijp perceel

Het bouwrijp maken van het terrein is afgerond, dit betekent dat riolering, elektra kabels en waterleiding verlegd zijn zodat het perceel vrij van obstakels in de ondergrond is en de bouw kan starten. De start van de bouw wacht op de onherroepelijkheid van de bouwvergunning. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de bouw kan starten.

Nulmeting verkeer

Er is een nulmeting uitgevoerd van het verkeer dat van de huidige wegenstructuur gebruikt maakt. Hierdoor kan na oplevering en bewoning van de nieuwbouw, gemonitord worden wat het effect is op de verkeersdruk in de wijk. De resultaten van de nulmeting zijn in de Memo Verkeerstellingen, Overzicht tellingen en Locaties tellingen opgenomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Rene Alberts. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem contact op met de projectassistente Elvira Dijkshoorn.