Bedrijven, organisaties, VvE’s, overheden en scholen: iedereen kan op verschillende manieren aan de slag met het klimaatbestendig maken van de omgeving. Op uw terrein, op het dak van een bedrijfspand, flat of het kantoor, in de tuin of op het (school)plein. Door uw bijdrage helpt u mee aan het voorkomen van wateroverlast, droogte, hitte(stress) en overstroming.

Hitte op bedrijventerreinen

Voor de bedrijventerreinen in Schiedam is hitte een punt van aandacht. Door de grote oppervlakten aan terreinverharding, grote gebouwen en veel wegen is er weinig schaduw en groen. Deze terreinen verwarmen bij hitte snel op. Hitte leidt ook tot verminderde arbeidsproductiviteit.

Wegen en gebouwen absorberen veel warmte. Deze warmte geven ze ook weer terug aan de omgeving. De hoge temperatuur wordt dus niet alleen veroorzaakt door de kracht van de zon, maar ook door de inrichting van het gebied. Meer groen en bomen, fonteinen, ‘polderdaken’ met water en groen dragen bij aan verkoeling.

Klimaatatlas

Hoe kwetsbaar is mijn buurt voor wateroverlast, hitte of bodemdaling? Zijn er ook kwetsbare functies, zoals ziekenhuizen of elektriciteits- voorzieningen, in mijn omgeving die extra risico lopen tijdens extreem weer? Provincie Zuid-Holland bracht dit ook voor Schiedam in kaart. Bekijk de klimaatatlas.

Kijk voor voorbeeldprojecten op Klimaatkrachtig Delfland.

Groenblauwe schoolpleinen

Een groenblauw schoolplein is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen. De groenblauwe buitenruimte kan ook als lesruimte worden gebruikt. Kinderen worden op deze manier al jong bewust gemaakt van de natuur en het klimaat op een speelse, vanzelfsprekende manier.

Natuurlijke buitenspeelplek

`Het´ groenblauwe schoolplein bestaat niet. De mogelijkheden zijn eindeloos. Kiest de ene school voor simpel, tegels eruit en planten erin, bij een andere school gaan alle tegels eruit, wordt een speels terrein gecreëerd met allerlei groene elementen en natuurspeelmogelijkheden, al dan niet met de buurt gedeeld.

De gemeente Schiedam ondersteunt initiatieven van scholen op het gebied van vergroening en het klimaatbestendig maken van schoolpleinen.

Wilt u als school aan de slag?

Ziet u ook graag het schoolplein veranderen in een groenblauwe educatieve buitenruimte? Een plek om op te laden, frisse lucht op te doen, te leren, ontdekken en spelen. Neem dan eens een kijkje in het Werkboek groenblauwe schoolpleinen Schiedam. Daarnaast vindt u op de website Groen blauwe schoolpleinen nog meer groene, duurzame educatieve informatie en diverse voorbeeldprojecten.