21-06-2022 — 

Vanmiddag werd het grote, gemeenschappelijke groenblauwe schoolplein van de basisscholen De Vlinder en De Violier officieel geopend. Demissionair wethouder Patricia van Aaken en afkoppeladviseur Alfred van 't Hoff knipten het gele lint door terwijl ze wiebelend op een houten speeltoestel stonden.

Toekomstbestendig schoolplein

Het is niet meer terug te zien maar op dit schoolplein lagen eerst nog 10.000 grijze betontegels. De stoeptegels zijn circulair terug te vinden als bankjes en tribune op het schoolplein, welke gebruikt wordt bij buitenlessen of optredens", aldus directeur Mariska Boer van OBS De Violier. De gemeente Schiedam juicht groenblauwe toekomstbestendige schoolpleinen in Schiedam toe. “Buitenlessen zijn gezond. Frisse lucht en beweging in een natuurlijke omgeving nodigt uit tot genieten en creativiteit. Bovendien wordt de lesstof beter onthouden. Ook draagt meer groen bij aan meer biodiversiteit, opvang van regenwater en hittestress. Wij hopen dat meer scholen hun schoolplein vergroenen en gebruikmaken van de subsidie Schiedam Waterklaar", aldus Van Aaken.

Verbinding in de wijk

Beide scholen hebben hun leerlingen vanaf het begin heel nauw betrokken bij dit project. “Samen met de kinderen is er lang geleden een ontwerp uitgewerkt en is er naar deze feestelijke opening uitgekeken", zegt Marc De Lange, directeur van KBS De Vlinder trots. “Door onze schoolpleinen samen te voegen en te vergroenen, zien wij nu een buitenruimte die bijdraagt aan meer verbinding met de wijk”, vult Boer aan.

Subsidies en sponsorlopen

De kosten van een groenblauw schoolplein zijn erg hoog. Daarom hebben de leerlingen zelf via sponsoring geld opgehaald. Verder zijn er verschillende subsidies aangevraagd, waaronder vanuit de gemeente het wijkbudget en € 40.000,- subsidie uit de campagne Schiedam Waterklaar

Groen educatief schoolplein

"Tussen de bomen, planten en struiken wordt er nu veel fijner buiten gespeeld. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen”, legt Boer uit. Daarnaast wordt de buitenruimte nu ook als lesruimte gebruikt. “Buiten spelen wordt buiten leren. Kinderen kunnen bijvoorbeeld leren over insecten, de seizoenen, hoe vruchten groeien en hoe vogels nesten maken.”

Lees meer: 10.000 betontegels maken plaats voor een blauwgroen schoolplein