Veel jongeren leveren een positieve bijdrage aan de samenleving, anderen hebben daar wat meer ondersteuning bij nodig. De gemeente zet daarom in op talentontwikkeling en, waar nodig, op extra voorzieningen.De aandacht van de gemeente richt zich op de Schiedamse jeugd. De jeugd verdient een sterke basis en die moet er voor iedereen zijn. 

Extra zorg

Natuurlijk zijn er jongeren die extra zorg nodig hebben, om welke reden dan ook. Die jongeren helpen we, bijvoorbeeld met de volgende voorzieningen:

  • Zorg voor lichamelijk gehandicapte, verstandelijk beperkte jeugd 
  • Opvoed- en opgroeihulp 
  • Andere vormen van ondersteuning

Kansen voor de jeugd

De gemeente wil alle kinderen en jongeren de beste kansen bieden om gezond en veilig op te groeien. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot inwoners die een positieve bijdrage leveren aan de Schiedamse samenleving. Veel jongeren doen dat al, andere hebben daar wat meer ondersteuning bij nodig. De gemeente zet daarom in op talentontwikkeling en, waar nodig, op extra voorzieningen.