• De verlichting wordt vervangen door duurzame ledverlichting. Daarbij is door een extern lichtbureau het verlichtingsniveau doorgerekend. De locaties van de lichtmasten wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. Er komen meer lichtmasten bij. De route naar het metrostation wordt beter verlicht.
  • De bestrating is versleten en wordt vernieuwd.
  • Er komt een aantal geconcentreerde punten waar het huisafval gescheiden (papier, pmd, restafval en glas.) ingezameld gaat worden. Er worden daarnaast extra prullenbakken geplaatst om zwerfvuil te voorkomen.
  • Diverse bomen worden gerooid, maar er komen nieuwe bomen in de plaats. Alle bestaande bomen zijn geïnspecteerd door een onafhankelijk boomdeskundig onderzoeksbureau. Er is gekeken naar de gezondheid van de bomen en de impact van de werkzaamheden op de toekomstverwachting van de bomen. Er staan veel bomen (essen) die aangetast zijn door de essentaksterfe, deze worden verwijderd. Diverse bomen hebben een levensverwachting van minder van vijf jaar, deze worden gekapt. De bomen die redelijkerwijs te behouden zijn, worden gehandhaafd. De duurzame bomen waaruit op basis van onderzoek is gebleken dat  ze verantwoord te verplanten zijn, worden verplant (het gaat om vier bomen). In totaal komen er meer bomen terug dan er gekapt worden. Er worden 44 bomen gekapt en dan nog eens tien bomen op grondgebied van de moskee. Er worden zo’n 122 bomen aangeplant waarvan tien boomheesters. De groeiomstandigheden van de bomen worden beter.
  • De waterpartij wordt uitgebreid en er komt een ecologisch eilandje voor flora en fauna. Een aantal oevers wordt natuurvriendelijk ingericht, zodat de waterkwaliteit van de plas verbetert.
  • Het hekwerk ter hoogte van de trap naar het metrostation verdwijnt zodat een vrij zicht ontstaat op het park.De bestaande brug ter hoogte van het metrostation Troelstralaan wordt in zijn geheel vervangen, het karakteristieke leuningwerk komt (na renovatie) terug.
  • Er komen extra fietsnietjes (fietsparkeerplaatsen) bij de moskee en een aantal van de appartementencomplexen.
  • Het parkeren op de rijbaan verdwijnt, in het nieuwe plan worden alle parkeerplaatsen opgelost in parkeerhavens. Daarmee wordt het eenvoudiger te handhaven op hinderlijk parkeergedrag.
  • De rijbanen worden op tal van punten verbreed naar een breedte van 3,5 meter in verband met de toegankelijkheid voor nood en hulpdiensten en het voorkomen van aanrijschade van de spiegels.
  • Er wordt een éénrichtingsverkeerregime geïntroduceerd op de Dr. Schaepmansingel. De huidige breedte is onvoldoende voor verkeer in twee richtingen. Dit komt de verkeersveiligheid op dit deel ten goede.
  • De entree van de Dr. Schaepmansingel op de Burgemeester van Haarenlaan wordt overzichtelijker ingericht. De gehandicapte parkeerplaatsen op de kop van het appartementencomplex verdwijnen, deze worden na overleg met de gebruikers gelokaliseerd langs de parallelweg aan de Burgemeester van Haarenlaan tegenover de entree van het complex. Er worden extra reguliere parkeerplaatsen gemaakt aan de achterzijde van het complex langs de S. van Houtenlaan zodat het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft.


Inrichtingsplan Dr. Schaepmansingel