Een overzicht van alle lopende initiatieven van bewoners en ondernemers. Heeft u een idee of suggestie? Neem dan contact op met de wijkregisseur van uw wijk.

De Buurtvrouw

De Buurtvrouw verbindt buren en versterkt het saamhorigheidsgevoel. De vereenzaming neemt af. De wijkeconomie versterkt door in de buurt in te kopen. De koffie is fair trade, artikelen zijn gemaakt van gerecycled materiaal door mensen met een (arbeids)beperking en/of creatieve buurtgenoten en kunstenaars. De straat, de buurt, de stad wordt leuker met de Buurtvrouw.

De Erker

Betrokken vrijwilligers inclusief het bestuur zorgen voor de ontmoetingsplaats van Schiedam West. Wijkcentrum de Erker is een inlooplocatie voor sociale, culturele en educatieve activiteiten.