Huurt u uw bedrijfspand van de gemeente Schiedam en bent u aantoonbaar geraakt door de gevolgen van corona? Als u aan de voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor 50% huurkorting over de maanden maart t/m juni 2020. 

Wanneer kunt u huurkorting aanvragen? 

U kunt huurkorting aanvragen als u:

 • een ondernemer, vereniging, stichting of instelling bent
 • huur betaalt aan de gemeente en dit is vastgelegd in een huurovereenkomst
 • geen subsidie of andere financiële bijdrage ontvangt van de gemeente
 • Niet via een andere regeling reeds huurkwijtschelding van de maanden maart t/m mei 2020 is/wordt verleend.
 • In de maanden maart t/m juni 2020 meer dan 30% omzetverlies had

verder geldt:

 • U kunt uw aanvraag voor huurkorting indienen t/m 31 januari 2021.
 • U hoort binnen 8 weken na het volledig indienen of wij de huurkorting voorlopig toekennen. 
 • De maatregel heeft betrekking op de periode maart t/m juni 2020.
 • In 2021 controleren wij de verleende huurkorting met de accountantsverklaring. Daarna maken wij de huurkorting definitief.
 • Als u voor verschillende ruimten of gebouwen afzonderlijk een huurovereenkomst heeft gesloten met de gemeente Schiedam, moet u de huurkorting per huurovereenkomst aanvragen.
 • U kunt geen huurkorting aanvragen als uw organisatie subsidie ontvangt van de gemeente Schiedam.
 • Bent u een amateur sportverenigingen van wie de huur van de maanden maart t/m mei 2020 reeds is/wordt kwijtgescholden via een afzonderlijke regeling, dan kunt u geen aanspraak maken op huurkorting. 

Voorwaarden

Door een aanvraag voor tijdelijke huurkorting in te dienen gaat u akkoord met de voorwaarden die gelden voor deze tijdelijk huurkorting. In deze voorwaarden is een aantal verplichtingen opgenomen. Lees de voorwaarden daarom goed door voordat u de aanvraag indient. 

Vraag de huurkorting aan

Vul het inschrijfformulier volledig in en voeg alle gevraagde bijlagen bij. Het inschrijfformulier is te vinden via de knoppen aan de rechterkant van deze pagina. Daarnaast moet u een accountantsverklaring aanleveren waaruit blijkt dat er een omzetdaling van meer dan 30% is. Als u niet over een accountantsverklaring beschikt, moet u dit op een andere wijze aantonen. Bijvoorbeeld met een opgave van uw boekhouder mbt de bedrijfsresultaten over de periode maart t/m juni 2020 en de eventuele btw aangifte en bankafschriften. Alleen dan behandelen wij uw aanvraag.