Na lang wachten, is dan eindelijk het startsein gegeven om de komende jaren de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt) opnieuw in te gaan richten. Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk (tussen de Aleidastraat tot aan de rotonde bij de Nieuwe Haven) worden meegenomen in dit project.

foto ondertekening

Aankondiging werkzaamheden

Medewerkers van Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. gaat zich de komende vijf jaar bezighouden met de werkzaamheden in deze buurt. Zij beginnen in het derde kwartaal van 2024 op het Sint Liduinaplein en in de Gordonstraat. In onze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden.

Waarom deze herinrichting?

Met de herinrichting wil de gemeente Schiedam voor een groenere, veiligere en aangenamere leefomgeving zorgen. Tijdens de herinrichting wordt er onder en boven de grond gewerkt. Wij vervangen de riolering, bestrating en verlichting. Ook wordt het groen en een aantal speelplekken opnieuw ingericht. 

Verschillende werkzaamheden

De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Zo worden er verschillende watermaatregelen getroffen, zoals het aanleggen van waterbergingen en een gescheiden rioleringsstelsel. Ook wordt de bestrating vernieuwd, nieuwe lichtmasten geplaatst en wordt op verschillende plekken groen toegevoegd. Verder wordt een aantal (nieuwe) ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Ook is er aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het parkeren van auto’s en fietsen.

Planning

De ondergrondse infrastructuur in dit gedeelte van de wijk West is zeer complex. Daardoor hebben we veel extra tijd moeten besteden aan het definitief ontwerp. Tijdens de herinrichting wordt er in fases en door een aantal partijen met een gezamenlijke planning gewerkt. Dit betekent dat de nutsbedrijven beginnen met de vervangingswerkzaamheden aan water- en gasleidingen. Aansluitend volgt Gebr. Van Kessel om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Communicatie

Tijdens de herinrichting worden de bewoners (van de betreffende fase waar gewerkt wordt) op verschillende manieren geïnformeerd via een nieuwsbief, informatieavonden en bewonersbrieven van Gebr. Van Kessel en andere partijen zoals Evides, Stedin en 4RISK. 

Bouwkundig onderzoek door 4RISK

Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen een aantal huiseigenaren een brief ontvangen voor een bouwkundig onderzoek, bestaande uit een voor- en eindopname. Dit is nodig om eventuele schade aan de woning goed af te handelen. In onze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

  Online klankbordgroepen

  Door gebruik te maken van een online participatieplatform hebben wij al met verschillende klankbordgroepen kunnen praten over: 

  Hierdoor was het mogelijk om de reacties op het inrichtingsplan te verwerken in het definitieve inrichtingsplan.

  Op een later moment wordt er nog een vervolg gegeven om een aantal concretere plannen rondom de herinrichting uit te gaan werken. Een voorbeeld hiervan is het beplantingsplan bovenop de waterbergingen, de inrichting van de pleinen en nieuwe speeltoestellen. 

  Deze gesprekken volgen wanneer de daadwerkelijke planning van de uitvoering bekend is, zodat we rekening kunnen houden met de leeftijden van de kinderen uit de buurt

  Plekken die al opnieuw zijn ingericht

  Als onderdeel van het project Herinrichting FFL-buurt is een aantal locaties opnieuw ingericht:

  • Het Fabriplein
  • Het speelplein aan de Sint Liduinastraat
  • De Thomas à Kempisstraat
  • De Van Smaleveltstraat

  Het inrichtingsplan

  Bent u geïnteresseerd in het inrichtingsplan? Via deze link blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ook op de 'Denk Mee'-pagina is dit plan in te zien. 

  Digitale nieuwsbrief

  Bent u geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Bekijk ze dan hier:

  Meer informatie

  Heeft u vragen over het project? Neem contact op met projectleider Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals presentaties, bewonersbrieven of andere documenten? Neem dan contact op met projectassistent Marianne van der Graaf.