Na lang wachten, is dan eindelijk het startsein gegeven om de komende jaren de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt) opnieuw in te gaan richten. Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk (tussen de Aleidastraat tot aan de rotonde bij de Nieuwe Haven) worden meegenomen in dit project.

Doel herinrichting

Met de herinrichting wil de gemeente Schiedam voor een groenere, veiligere duurzamere en aangenamere leefomgeving zorgen. De werkzaamheden starten in het tweede kwartaal van 2024 waarbij de oplevering gepland staat voor 2029. 

Diverse werkzaamheden

De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Zo worden er verschillende watermaatregelen getroffen, zoals het aanleggen van waterbergingen en een gescheiden rioleringsstelsel. Ook wordt de bestrating vernieuwd, nieuwe lichtmasten geplaatst en wordt op verschillende plekken groen toegevoegd. Verder wordt een aantal (nieuwe) ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Ook is er aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het parkeren van auto’s en fietsen.

Planning

De ondergrondse infrastructuur in de FFL-buurt is zeer complex. Daardoor hebben we veel extra tijd moeten besteden aan het definitief ontwerp. Tijdens de herinrichting wordt er in fases en door een aantal partijen met een gezamenlijke planning gewerkt. Dit betekent dat de nutsbedrijven beginnen met de vervangingswerkzaamheden aan water- en gasleidingen. De werkzaamheden door onze aannemer worden aansluitend uitgevoerd. Hierdoor is de uitvoering van de verschillende fases en onderdelen nog niet bekend. Op dit moment zijn wij gestart met de selectiefase voor een Europese aanbesteding. Begin 2024 maken wij de aannemer bekend. 

Bouwkundig onderzoek

Voorafgaand aan de werkzaamheden in de FFL-buurt hebben een aantal huiseigenaren een brief ontvangen voor een bouwkundig onderzoek, bestaande uit een voor- en eindopname. Dit is nodig om eventuele schade aan de woning goed af te handelen.

Online klankbordgroepen

Door gebruik te maken van een online participatieplatform hebben wij al met verschillende klankbordgroepen kunnen praten over: 

Hierdoor was het mogelijk om de reacties op het inrichtingsplan te verwerken in het definitieve inrichtingsplan.

Op een later moment wordt er nog een vervolg gegeven om een aantal concretere plannen rondom de herinrichting uit te gaan werken. Een voorbeeld hiervan is het beplantingsplan bovenop de waterbergingen, de inrichting van de pleinen en nieuwe speeltoestellen. 

Deze gesprekken volgen wanneer de daadwerkelijke planning van de uitvoering bekend is, zodat we rekening kunnen houden met de leeftijden van de kinderen uit de buurt

Plekken die al opnieuw zijn ingericht

Als onderdeel van het project Herinrichting FFL-buurt is een aantal locaties opnieuw ingericht:

  • Het Fabriplein
  • Het speelplein aan de Sint Liduinastraat
  • De Thomas à Kempisstraat
  • De Van Smaleveltstraat

Het inrichtingsplan

Bent u geïnteresseerd in het inrichtingsplan? Via deze link blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ook op de 'Denk Mee'-pagina is dit plan in te zien. 

Digitale nieuwsbrief

Bent u geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Bekijk hem hier.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem contact op met projectleider Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals presentaties, bewonersbrieven of andere documenten? Neem dan contact op met projectassistent Marianne van der Graaf.