De gemeente Schiedam gaat de komende jaren de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt opnieuw inrichten. De bestrating is aan vervanging toe en het riool heeft een aanpassing nodig. We plaatsen een gescheiden rioolstelstel om het water beter af te voeren. De gemeente heeft een concept inrichtingsplan gepresenteerd. Dit inrichtingsplan wordt momenteel uitgewerkt naar een voorlopig inrichtingsplan. De werkzaamheden aan de Thomas à Kempisstraat, Van Smaleveltstraat, Aleidastraat en het Fabriplein worden hieronder beschreven:

Thomas à Kempisstraat en Van Smaleveltstraat

De voorbereidingen zijn afgerond. De gemeente Schiedam heeft de opdracht aan aannemer Gebr. De Leeuw via een aanbestedingsprocedure gegund. De aannemer is in juli 2020 gestart.

De werkzaamheden duren naar verwachting zes maanden. De aannemer voert de werkzaamheden gefaseerd uit. De eerste fase is het aanleggen van het speelplein aan de Sint Liduinastraat. Tijdens de uitvoering zorgt de aannemer dat de woningen bereikbaar blijven. De beplanting wordt in het plantseizoen van 2020/2021 aangebracht.

Bekijk het beplantingsplan.

Aleidastraat

De gemeente heeft in mei 2019 twee ontwerpen gepresenteerd aan de klankbordgroep. De voorkeur ging uit naar het ontwerp met de groene middenberm en parkeren in de middenberm. In juli 2019 heeft de gemeente de klankbordgroep bijgepraat en een presentatie gegeven. Dit ontwerp wordt momenteel uitgewerkt en in een later stadium aan u gepresenteerd.

Fabriplein

Woonplus heeft in samenwerking met de gemeente Schiedam in februari/ maart 2020 nieuwbouwwoningen aan het Fabriplein opgeleverd.

De aannemer is in april begonnen met de herinrichting van de bestrating. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De volgende straten horen (deels) bij de herinrichting: Fabriplein, Fabristraat, Gordonstraat, Kortlandstraat en Huijsmanstraat. De werkzaamheden duren naar verwachting zes maanden. Eind oktober 2020 is de aannemer klaar. De beplanting wordt in het plantseizoen van 2020/ 2021 aangebracht.

Watermaatregelen

Bij dit project behoren ook watermaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan waterbergingen, het vergroten van rioolbuizen en de aanleg van een hemelwaterriolering. Alle maatregelen zijn onderdeel van een groter plan: Klimaatbestendig Schiedam-West.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem contact op met projectleider Nicolai van der Val. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals presentaties, bewonersbrieven of andere documenten? Neem dan contact op met projectassistent Daphne Brouwer.