De gemeente Schiedam richt de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt) opnieuw in. Ook de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk (tussen de Aleidastraat en Nieuwe Damlaan) worden meegenomen in dit project.

Doel herinrichting

Met de herinrichting wil de gemeente Schiedam voor een groenere, veiligere duurzamere en aangenamere leefomgeving zorgen. Over de herinrichting is en wordt er nog verder door gesproken met diverse klankbordgroepen.

Diverse werkzaamheden

De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Zo worden er verschillende watermaatregelen getroffen. Ook wordt de bestrating vernieuwd, de riolering verbeterd vernieuwd, nieuwe lichtmasten geplaatst en wordt op verschillende plekken groen toegevoegd. Verder worden er (nieuwe) ondergrondse afvalcontainers geplaatst en straten opgehoogd. Ook is er aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het parkeren van auto’s en fietsen.

Het afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest met de verdere uitwerking voor de algehele herinrichting. De ondergrondse infrastructuur in de FFL-buurt is zeer complex en kent vele uitdagingen. Rond half juni 2023 verwachten wij weer een bewonersbrief te verspreiden.

Watermaatregelen

Vooruitlopend aan de nieuwe herinrichting wordt eind dit jaar gestart met de aanleg van twee waterbergingen. Deze komen onder het Vriendschapsplein en onder het plein aan de Westfrankelandsestraat. Tijdens de herinrichting volgen nog de waterbergingen aan de Aleidastraat en de Warande. Dit om de overlast als gevolg van hevige regenval te beperken. Na de aanleg van de waterbergingen worden de pleinen tijdelijk ingericht.

Mogelijke overlast bij aanleg van waterbergingen

De komende maanden gaat aannemer Van Dijk Maasland ondergronds veel werkzaamheden uitvoeren. De aannemer doet er alles aan om voor zo min mogelijk overlast te zorgen. Helaas is het niet helemaal te voorkomen.

Bouwkundige vooropname en hoogtemelding

Een aantal woningen rondom de twee pleinen hebben vanuit Quttro Expertise het verzoek gekregen om een afspraak te maken voor een bouwkundige vooropname. Later volgt nog een eindopname. Dit is nodig om mogelijke schade aan de woning goed af te handelen.

Klankbordgroepen

Voor vier specifieke locaties zijn klankbordgroepen opgericht.

 • Waterberging Westfrankelandsestraat
 • Waterberging Vriendschapsplein
 • Vlaardingerdijk
 • Sint Liduinaplein

Na de aanleg van de waterbergingen leggen wij de klankbordgroep het beplantingsvoorstel voor. Ook zal dan gekeken worden naar de nieuwe speeltoestellen en inrichting van de pleinen. Deze gesprekken volgen wanneer de daadwerkelijke planning van de uitvoering bekend is, zodat we rekening kunnen houden met de leeftijden van de kinderen uit de buurt.

Plekken die al opnieuw zijn ingericht

Als onderdeel van het project Herinrichting FFL-buurt is een aantal locaties al opnieuw ingericht:

 • Een deel van het Fabriplein
 • Een deel van de Gordonstraat
 • Een deel van de Kortlandstraat
 • Fabristraat
 • Huijsmanstraat
 • Speelplein aan de Sint Liduinastraat
 • Thomas à Kempisstraat
 • Van Smaleveltstraat

Online meedenken

Over de inrichting van het Vriendschapsplein, het speelpleintje bij de Westfrankelandsestraat, de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk zijn we in 2021 met buurtbewoners via een online tool in gesprek gegaan. De reacties op het inrichtingsplan zijn verwerkt in het definitieve inrichtingsplan.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem contact op met projectleider Sandra de Veth. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals presentaties, bewonersbrieven of andere documenten? Neem dan contact op met projectassistent Marianne van der Graaf.