Waarom wordt een inleveractie voor wapens georganiseerd?

Sinds 2019 is er een toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Wapenbezit leidt eerder tot het gebruik van het wapen, met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer én voor de dader. Met de inleveractie dragen we uit dat wapens niet het juiste antwoord zijn op het beslechten van conflicten. En met het afromen van het wapenbezit dragen we bij aan een veiliger samenleving voor jong en oud.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid in de samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan verdedigen als je in een ruzie terechtkomt. Maar wapens bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Je voelt je zelfverzekerder. Je wapen kan echter ook tegen je gebruikt worden. Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor je zelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt.

Ik twijfel nog over het inleveren van mijn wapen. Kan ik hierover met iemand praten?

Vaak zijn er redenen waarom je een wapen hebt. Je kunt je bijvoorbeeld onveilig voelen. Of onzeker bij anderen. Dan is het juist goed om te praten met iemand die je vertrouwt. Een jongerenwerker bijvoorbeeld of een vertrouwenspersoon op school, begrijpt jouw situatie en zoekt met je mee naar oplossingen.

Doen alle gemeenten mee aan de inleveractie?

Niet alle gemeenten doen mee aan de inleveractie. Deelname is steeds een lokale afweging, die onder meer afhangt van de ervaren urgentie van de wapenproblematiek in de gemeente.

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren?

De inleveractie is van 11 tot en met 17 oktober 2021. Check op de digitale landkaart wat de openingstijden zijn van de inleverlocaties voor het inleveren van steekwapens, slag- en stootwapens. Het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven kan in deze week alleen op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Welke wapens kan ik inleveren?

Alle soorten messen, slag- en stootwapens kun je inleveren bij de inleverlocaties. Vuurwapens, munitie en explosieven worden bij jou thuis opgehaald door de politie in burger. Op deze landkaart kan je zien welke verschillende soorten wapens er zijn.

Waar kan ik mijn wapen inleveren?

Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen anoniem ingeleverd worden op het politiebureau. Op deze digitale landkaart kun je zien welke politiebureaus in onze gemeente een inleverpunt zijn en wat de openingstijden zijn. Het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven kan alleen op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Ik wil een nepwapen inleveren. Kan dat?

Ja. Ook nepwapens kun je inleveren.

Blijf ik anoniem als ik een wapen inlever?

Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen tijdens de inleverweek anoniem ingeleverd worden in de inleverton op het politiebureau. Vuurwapens, munitie en explosieven komt de politie in burger bij jou thuis ophalen. Dat kan niet anoniem.

Krijg ik echt geen straf als ik een wapen inlever?

Als je tussen 11 en 17 oktober je steekwapen, slag- of stootwapen inlevert, gebeurt dat zonder boete of strafrechtelijke vervolging. Ook bij het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven zal in beginsel geen vervolging aan de orde zijn. De politie voert wel een onderzoek uit naar het vuurwapen om na te gaan of het bij een misdrijf gebruikt is. Als dat niet het geval is, ontvang je bericht van het Openbaar Ministerie dat het bezit van je vuurwapen niet tot vervolging zal leiden. Dit heet een sepotmelding.

Mocht het vuurwapen wel bij een misdrijf gebruikt zijn, dan krijg je alsnog de status van verdachte. Met andere woorden: het bezit van het vuurwapen dat bij jou thuis door de politie opgehaald wordt, zal tijdens de inleverweek niet bestraft worden. Maar dat biedt geen vrijbrief om onder eerder met dat vuurwapen gepleegde strafbare feiten uit te komen.

Kan ik ook een steekwapen van iemand anders inleveren?

Messen, slag- en stootwapens kun je ook namens iemand anders inleveren. Anoniem en zonder straf. Vuurwapens, munitie en explosieven echter niet. Die worden opgehaald door de politie in burger en onderzocht. De eigenaar moet zich daarom identificeren.

Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de politie via 0900 - 8844.

Hoe kan een school bijdragen aan het tegengaan van wapenbezit?

In de toolbox Wapens en Jongeren op de site van het CCV staan meerdere voorbeelden van maatregelen die scholen kunnen inzetten. Deels gaan deze maatregelen over het voorkomen van wapenbezit op de school zelf. Daarnaast kunnen scholen bijdragen aan een veiliger samenleving door de onwenselijkheid van wapenbezit in het algemeen te bespreken met de leerlingen.

Hoe kan een school het inleveren van wapens stimuleren?

Er is een leskaart in de toolbox opgenomen die docenten kunnen gebruiken om voorafgaand of tijdens de inleverweek een thema-les aan wapenbezit en -gebruik te wijden. Ook worden via de gemeente flyers en posters gedistribueerd die jongeren informeren over de inleverweek. De campagne voorziet ten slotte in filmpjes met rapteksten die wapenbezit ontmoedigen. Scholen kunnen hun leerlingen stimuleren eigen rapteksten te maken tegen wapenbezit.

Welke rol kan het jongerenwerk spelen voorafgaand en tijdens de inleveractie?

Jongerenwerkers kunnen in gesprekken met jongeren de risico’s van wapenbezit onder de aandacht brengen en hen informeren over de inleveractie. Achtergrondinformatie over dit thema is in deze factsheet te vinden.

Hoe kan ik als ouder het risico van wapenbezit met mijn kind bespreken?

Het is belangrijk dat je als ouder de norm uitdraagt dat wapenbezit onwenselijk is en grote risico’s voor het kind kan opleveren. Achtergrondinformatie die kan helpen bij dit gesprek, is in deze gespreksleidraad opgenomen.