Wilt u een horecabedrijf beginnen? Zoals een restaurant, café, snackbar, lunchroom, enzovoorts. Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Het is verboden zonder vergunning een horecabedrijf te exploiteren

Toestemming nodig?

In sommige gevallen heeft u geen exploitatievergunning nodig. Er zijn twee gevallen:

Vergunningvrije horeca

Voor vergunningvrije horeca heeft u toestemming nodig. U doet hiervoor een melding.
Het meldingsformulier kunt u opvragen via @email, t.a.v. Omgevingsloket. Vermeld hierbij ‘Meldingsformulier vergunning vrije horeca’.

Vergunningvrije horeca houdt in:

 • Geopend tussen 07.00 - 22.00 uur
 • Er wordt geen sterke drank geserveerd
 • Het terras heeft maximaal twee tafels en vier zitplaatsen
 • Coffeeshops vallen hier niet onder

Dit geldt niet in de wijken Nieuwland en Oost, hier heeft u altijd een exploitatievergunning nodig!

Winkelondersteunende horeca

Voor winkelondersteunende horeca heeft u geen toestemming nodig. Winkelondersteunende horeca houdt in:

 • De verkoop van etens- of drinkwaren zijn de hoofdactiviteiten van de bedrijfsvoering
 • De horeca-activiteiten zijn ondergeschikt aan de hoofdactiviteit van de winkel
 • De openingstijden van de horeca zijn gelijk aan de openingstijden van de winkel
 • Er wordt geen sterke drank geserveerd
 • Het terras heeft maximaal twee tafels en vier zitplaatsen

Seksbedrijf, escortbedrijf, coffeeshop of speelautomatenhal

Wilt u een seksbedrijf, escortbedrijf, coffeeshop of speelautomatenhal exploiteren? Neem dan telefonisch contact op met team Veiligheid en Crisisbeheersing.

Eisen

Als u een exploitatievergunning wilt, dan moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • Het bestemmingsplan van uw onderneming moet horeca toestaan
 • De exploitant moet 21 jaar of ouder zijn. Houders moeten 18 jaar of ouder zijn
 • De exploitant heeft geen strafblad
 • De exploitant staat niet onder curatele

Aanvraag

Vraag de exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning digitaal aan. Dit kan met of zonder DigiD.

Stuur bij uw aanvraag de volgende stukken mee:

 • Kopie geldig paspoort/ identiteitsbewijs exploitant(en) en houder(s)
 • Arbeidsovereenkomst met houder(s) *
 • Huur-/koopcontract of eigendomsakte *
 • Beschrijving exploitatiewijze en doelgroep *
 • Plattegrond horeca-inrichting en eventueel terras *
 • Gegevens financiering bedrijf *
 • Indien van toepassing: akoestisch rapport *

Gaat het om een horecabedrijf in de binnenstad van de gemeente Schiedam? Stuur dan kleurenfoto’s van al het terrasmeubilair dat u gaat plaatsen mee.

* Geldt niet voor de vergunningvrije en winkel ondersteunende horeca.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u geen exploitatievergunning aanvragen, maar een wijzing doorgeven in uw exploitatievergunning? Geef uw wijziging dan digitaal door.

Werkwijze

Het duurt acht weken voordat we beslissen over uw aanvraag. Deze periode van acht weken kan met nog eens acht weken worden verlengd.

Kosten

Een aanvraag voor een drank- en horecavergunning kost geld (volgens de legesverordening):

 • Nieuwe exploitatievergunning:  € 523,95
 • Ongewijzigde overname: € 199,20