U heeft een exploitatievergunning nodig wanneer u een horecabedrijf wil beginnen. Bijvoorbeeld een restaurant, café, snackbar, lunchroom etc.

Soort exploitatievergunning

Er zijn drie soorten vergunningen:

 • Exploitatievergunning: het is verboden zonder vergunning een horecabedrijf te exploiteren
 • Melding vergunningvrije horeca, met uitzondering van de wijken Nieuwland en Oost: horecabedrijven (geopend tussen 07.00 - 22.00 uur, geen sterke drank, terras bestaande uit maximaal 2 tafels en 4 zitplaatsen). Coffeeshops vallen hier niet onder
 • Winkel ondersteunende horeca: horecabedrijven behorende bij winkels als bedoeld in de Winkeltijdenwet (verkoop van etens- of drinkwaren behoort ook tot de hoofdactiviteiten van de bedrijfsvoering, de horeca-activiteiten zijn ondergeschikt aan de hoofdactiviteit van de winkel, openingstijden zijn gelijk aan de openingstijden van de winkel, geen sterke drank, terras bestaande uit maximaal 2 tafels en 4 zitplaatsen)

Als u een seksbedrijf, escortbedrijf, coffeeshop of speelautomatenhal wilt exploiteren, neem dan telefonisch contact op met team Veiligheid en Crisisbeheersing.

Eisen

Voor het verkrijgen van een exploitatievergunning moet worden voldaan aan de volgende eisen:

 • Het bestemmingsplan moet horeca toestaan
 • De exploitant dient 21 jaar of ouder te zijn, houders 18 jaar of ouder
 • De exploitant heeft geen strafblad
 • De exploitant staat niet onder curatele

Aanvraag

U kunt digitaal uw exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning aanvragen. Ook kunt u via het aanvraagformulier een wijziging in uw exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning doorgeven.

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:

 • Kopie geldig paspoort/ identiteitsbewijs exploitant(en) en houder(s)
 • Arbeidsovereenkomst met houder(s) *
 • Huur-/koopcontract of eigendomsakte *
 • Beschrijving exploitatiewijze en doelgroep *
 • Plattegrond horeca-inrichting en eventueel terras *
 • Gegevens financiering bedrijf *
 • Indien van toepassing: akoestisch rapport *

Indien het een horecabedrijf betreft in de binnenstad van de gemeente Schiedam, dient u kleurenfoto’s van al het te plaatsen terrasmeubilair mee te sturen.

* Geldt niet voor de vergunningvrije en winkel ondersteunende horeca.

Procedure

De beslistermijn voor de aanvraag om een exploitatievergunning is acht weken en kan met acht weken worden verlengd.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning zijn conform de legesverordening kosten verbonden:

 • De kosten voor een nieuwe exploitatievergunning bedragen € 486,05
 • De kosten voor een ongewijzigde overname bedragen € 184,75