Ontwikkeling van een kleinschalige woonvoorziening

De gemeente Schiedam is met zorgondernemer September in gesprek om een woonvoorziening voor mensen met geheugenproblemen op de Edelweiss-locatie te ontwikkelen. September maakt voor deze doelgroep kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk. September heeft zeven woonhuizen in verschillende delen van Nederland. Hier staan liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop.

Het schetsontwerp van deze ontwikkeling is op 7 juni 2018 tijdens een bewonersavond aan de omgeving gepresenteerd door Pelle Poiesz van HP Architecten. Ook werd tijdens deze bijeenkomst meer informatie gegeven over de filosofie van September. En de ervaringen met kleinschalige woonlocaties voor mensen met geheugenproblemen binnen een wijk. De aanwezigen konden vragen stellen en reageerden overwegend positief op het initiatief.

Planning, proces en procedure

Het initiatief van September wijkt af van het bestemmingsplan op deze locatie. De bestemming zal onder andere gewijzigd moeten worden van wonen naar maatschappelijk. Hiervoor zal een uitgebreide procedure van ca. 26 weken worden doorlopen. Naar verwachting zal de aanvraag voor de bestemmingswijziging voor de zomer van 2019 worden ingediend.
Tijdens de inzagetermijn, die nog moet plaatsvinden, zullen belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider de heer Pascal Sansen. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met de projectassistent mevrouw Silvia Tax.