Ontwikkeling van een kleinschalige woonvoorziening

Zorgondernemer September heeft een plan ontwikkeld om op de Edelweiss-locatie een woonvoorziening voor mensen met geheugenproblemen te realiseren. September maakt voor deze doelgroep kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk. September heeft inmiddels acht woonhuizen in verschillende delen van Nederland. Hier staan aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop.

Het schetsontwerp van deze woonvoorziening is op 7 juni 2018 tijdens een bewonersavond aan de omgeving gepresenteerd door Pelle Poiesz van HP Architecten. Ook werd tijdens deze bijeenkomst meer informatie gegeven over de filosofie van September. En over de ervaringen met kleinschalige woonlocaties voor mensen met geheugenproblemen binnen een wijk. De opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst werden ingebracht zijn verwerkt in het ontwerp. Het aangepast ontwerp is op 11 april 2019 gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. De aanwezigen konden vragen stellen en reageerden overwegend positief op dit initiatief. De verslagen van deze bijeenkomsten van 7 juni 2018 en 11 april 2019 kunt u inzien.

Planning, proces en procedure

Het initiatief van September wijkt af van het bestemmingsplan op deze locatie. De bestemming zal onder andere gewijzigd moeten worden van wonen naar een bestemming met een maatschappelijke functie. Hiervoor wordt een uitgebreide procedure van ongeveer 26 weken doorlopen. Naar verwachting wordt de aanvraag voor de bestemmingswijziging voor de zomer 2019 ingediend. Officiële aankondigingen worden gepubliceerd in het Nieuwe Stadsblad en via officiële bekendmakingen.

Tijdens de formele inzagetermijn, die nog moet plaatsvinden, kunnen belanghebbenden eventueel een zienswijze indienen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider de heer Pascal Sansen. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met de projectassistent mevrouw Elvira Dijkshoorn.