Zorgondernemer September heeft een plan ontwikkeld om woningen voor mensen met geheugenproblemen te bouwen op de Edelweiss-locatie. September maakt voor deze doelgroep kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk. Aandacht, betrokkenheid en gezelligheid staan hier voorop.

Ontwerp woningen

Het schetsontwerp van de woningen is aan de omgeving gepresenteerd tijdens een bewonersavond (juni 2018). Dit werd gedaan door Pelle Poiesz van HP Architecten. De opmerkingen die de mensen uit de omgeving tijdens deze bijeenkomst maakten, zijn verwerkt in het aangepaste ontwerp.

Het aangepaste ontwerp is gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst (april 2019). De aanwezigen konden vragen stellen. Zij reageerden vooral positief.

Planning, proces en procedure

Het initiatief van September wijkt af van het bestemmingsplan op deze locatie. De bestemming wordt onder andere gewijzigd van wonen, naar een bestemming met een maatschappelijke functie. Hiervoor loopt een uitgebreide procedure. September heeft de aanvraag omgevingsvergunning eind juli 2019 ingediend. De gemeente heeft de aanvraag in behandeling genomen.

Inzage

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden eventueel een zienswijze indienen. De inzagetermijn volgt nog.

De officiële aankondiging van de inzagetermijn wordt gepubliceerd in het Nieuwe Stadsblad en via officiële bekendmakingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider de heer Pascal Sansen. Wilt u bepaalde documenten inzien, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent mevrouw Inge Groote.