Soort vergunning

Er zijn drie soorten drank- en horecavergunningen:

 • Horeca (schenken van alcoholhoudende dranken)
 • Slijterij(verkoop van alcoholhoudende dranken)
 • Paracommerciële drank- en horecavergunning (sportclubs, verenigingen etc.)

Eisen

Voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning moet worden voldaan aan de volgende eisen:

Eisen voor leidinggevenden

 • 21 jaar of ouder
 • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)
 • Staat niet onder curatele
 • Is in het bezit van een verklaring sociale hygiëne

Eisen aan het pand

 • Oppervlakte 35m² (slijterij 15m²)
 • Hoogte ten minste 2,40m
 • Mechanische ventilatie 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte
 • Toiletten (twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden) uitgezonderd bij slijterij

Aanvraag

Gebruik het aanvraagformulier exploitatievergunning en drank- en horecavergunning om een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen en het aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning en drank- en horecavergunning om een wijziging door te geven.

Meesturen met uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:                                                                                                            

 • Kopie geldig paspoort/identiteitsbewijs leidinggevende(n)             
 • Arbeidsovereenkomst met leidinggevende(n) (geldt niet voor paracommerciële instellingen)
 • Plattegrond van de horeca-inrichting en eventuele terras           
 • Statuten van de vereniging of stichting (alleen voor paracommerciële instellingen)                                
 • Bestuursreglement alcoholverstrekking (alleen voor paracommerciële instellingen)  

Procedure

De beslistermijn voor de aanvraag om een drank- en horecavergunning bedraagt 8 weken en kan met een redelijke termijn, maximaal 8 weken, worden verlengd. De beslistermijn voor de aanvraag om een drank- en horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon bedraagt zes maanden.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van de aanvraag voor een drank- en horecavergunning zijn kosten verbonden conform de legesverordening. De kosten zijn €273,05