Wilt u het Bewijs Nederlanderschap aanvragen of wilt u hier meer informatie over?

Neem dan contact op via het contactformulier. Geef daarbij duidelijk aan wat uw vraag is of wat u wilt aanvragen.  Onze collega’s nemen zo snel mogelijk contact met u op. Door onderhoud kan deze dienst tijdelijk niet met DigiD en/of eHerkenning worden aangevraagd. Onze excuses voor het ongemak.

Wat is het bewijs van Nederlanderschap

Het bewijs Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) en is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Wanneer heeft u een bewijs van Nederlanderschap nodig? 

  • Als u naar het buitenland verhuist
  • Als u gaat trouwen
  • Als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen, zoals functies in het openbaar bestuur

Nodig

  • Geldig identiteitsbewijs

Als u iemand machtigt:

  • Het machtingsformulier
  • Een (kopie) geldig identiteitsbewijs van uzelf en de gemachtigde

Vraagt u het uittreksel direct online aan met uw DigiD dan ontvangt u deze binnen 5 werkdagen op uw adres.

Let op! Als u op het uittreksel vermeld wilt hebben per wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen dan kunt u het uittreksel uitsluitend op afspraak aan de balie aanvragen.

Een uittreksel BRP heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het uittreksel is gemaakt. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de instantie die erom vraagt. Dit kunt u navragen bij de instantie die het uittreksel van u wil hebben.

Kosten

  • Uittreksel BRP online kost € 6,10
  • Uittreksel BRP aan de balie op wit papier kost € 10,00
  • Uittreksel BRP aan de balie op gewaarmerkt papier kost €14,95