Het bewijs Nederlanderschap is een schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) en is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Bewijs van Nederlanderschap

Wanneer heeft u een bewijs van Nederlanderschap nodig? 

  • Als u naar het buitenland verhuist.
  • Als u gaat trouwen.
  • Als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen, zoals functies in het openbaar bestuur.

Nodig

  • Geldig identiteitsbewijs.

Als u iemand machtigt:

  • Het machtingsformulier;
  • Een (kopie) geldig identiteitsbewijs van uzelf en de gemachtigde.

Vraagt u het uittreksel direct online aan met uw DigiD dan ontvangt u deze binnen 5 werkdagen op uw adres.

Let op! Als u op het uittreksel vermeld wilt hebben per wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen dan kunt u het uittreksel uitsluitend op afspraak aan de balie aanvragen.

Een uittreksel BRP heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het uittreksel is gemaakt. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de instantie die erom vraagt. Dit kunt u navragen bij de instantie die het uittreksel van u wil hebben.

Kosten

  • Uittreksel BRP online kost € 5,90
  • Uittreksel BRP aan de balie op wit papier kost € 9,70
  • Uittreksel BRP aan de balie op gewaarmerkt papier kost €14,50.