Wilt u een uittreksel basisregistratie personen aanvragen of wilt u hier meer informatie over?

Neem dan contact op via het contactformulier. Geef daarbij duidelijk aan wat uw vraag is of wat u wilt aanvragen.  Onze collega’s nemen zo snel mogelijk contact met u op. Door onderhoud kan deze dienst tijdelijk niet met DigiD en/of eHerkenning worden aangevraagd. Onze excuses voor het ongemak.

Wat is een uittreksel BRP?

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de BRP. 
Er zijn verschillende soorten uittreksels. Bij het aanvragen kunt u kiezen voor welk doel u het uittreksel nodig heeft en kunt u zien welke gegevens er op het uittreksel komen te staan. 

U kunt het uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Aanvragen

Online:

 • Vraag het uittreksel online door in te loggen met uw Digid
 • Betaal via IDEAL
 • Ontvang het uittreksel binnen 5 werkdagen op uw adres

Aan de balie:

 • Alleen mogelijk als u een afspraak heeft gemaakt
 • Geldig identiteitsbewijs meenemen

Als u iemand machtigt:

Hoe lang is een uittreksel geldig?

Een uittreksel BRP heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het uittreksel is gemaakt. Meestal mag een uittreksel maar drie of zes maanden oud zijn voor de instantie die erom vraagt. Dit kunt u navragen bij de instantie die het uittreksel van u wil hebben. 

Bewijs van in leven zijn

Wilt u een bewijs van in leven zijn aanvragen en u heeft een brief van het pensioenfonds? Maak dan een afspraak om langs te komen aan de balie en neem de originele brief mee. In dit geval krijgt u het bewijs van in leven zijn gratis.
Heeft u een bewijs van in leven nodig voor een buitenlandse instantie, kijkt u dan bij Attestatie de vita.

Bewijs van Nederlanderschap

Als u op het uittreksel vermeld wilt hebben per wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen dan kunt u het uittreksel uitsluitend op afspraak aan de balie aanvragen.

Wat zijn de kosten?

 • Uittreksel BRP online kost € 10,00
 • Uittreksel BRP aan de balie kost € 14,95
 • Meertalig uittreksel BRP online kost € 13,80
 • Meertalig uittreksel BRP aan de balie kost € 20,10

Schema gegevens uittreksels BRP

Uittreksel

 1. Basis
  • Naam, voornaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats
 2. Bankzaken
  • Basis + BSN
 3. Huurwoning bezichtigen
  • basis + BSN, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, adreshistorie (vanaf 1994), overige ingeschreven gezinsleden
 4. Persoonsgegevens uitgebreid
  • basis + BSN, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, gegevens ouders, gegevens huwelijk, datum opneming BRP, gegevens kinderen
 5. Bewijs van Nederlanderschap
  • basis + bevestiging van Nederlanderschap
 6. Bewijs van in leven zijn
  • basis + bevestiging in leven zijn
 7. Internationaal gebruik N/F/D/E
  • basis + burgerlijke staat, nationaliteit, gegevens ouders
 8. Internationaal gebruik N/S/I/T
  • basis + burgerlijke staat, nationaliteit, gegevens ouders