In de afgelopen jaren is met bedrijven in de Schiedamse haven hard samengewerkt om de bereikbaarheid te verbeteren. Er is een aantal projecten uitgevoerd:

  • Reconstructie van het verkeersknooppunt Vijfsluizen;
  • Aanleg van het fietspad langs de Westfrankelandsedijk;
  • Aanleg van waterbus- en watertaxihaltes.

‘Last Mile’

Er is onderzocht hoe werknemers naar hun werk reizen. En, hoe werknemers anders kunnen reizen dan met de auto. Het overbruggen van de afstand tussen een OV-station en de werkplek (de ‘Last Mile’) bleek voor werknemers een drempel. Hiervoor zijn twee oplossingen:

  • 12 bedrijven maken gebruik van pendelbussen tussen de Station Schiedam Centrum en de haven;
  • ‘Port of Schiedam-deelfietsen’ geven werknemers de mogelijkheid om de haven te bereiken vanaf de metrostations Vijfsluizen en Troelstralaan.

‘Programma Ketenmobiliteit’

Station Vijfsluizen is voor het openbaar vervoer een belangrijk knooppunt. In het ‘Programma Ketenmobiliteit’ wordt het gebied rondom dit station verbeterd. Het programma is opgedeeld in vijf ‘aandachtgebieden’. Aandachtsgebieden zijn onderwerpen waar verbeteringen gewenst zijn:

  • Bereikbaarheid: loop- en fietsroutes richting het station;
  • Parkeren van fietsen: voldoende en veilige fietsenstallingen;
  • P+R voor gebruikers van openbaar vervoer;
  • Ruimte voor mobiliteitsdiensten: dit zijn bijvoorbeeld taxi’s, deelfietsen en deelauto’s.

Vervoer over water

Via het water is de haven goed te bereiken. Op de kop van de Wiltonhaven, in de Vijfsluizerhaven en in de Wilhelminahaven liggen drie watertaxihaltes. De watertaxi vaart in een paar minuten van Schiedam naar Pernis, Heijplaat, de RDM-campus en het centrum van Rotterdam. Het is een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor de auto.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de beleidsadviseur stedelijke mobiliteit, meneer Niels Verduijn. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de project assistent, mevrouw Elvira Dijkshoorn.