De bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder zijn van grote waarde voor Schiedam. Er is veel innovatieve bedrijvigheid vooral op het gebied van de maakindustrie die volop werkgelegenheid biedt. Nieuwe bedrijven moeten in het gebied kunnen starten en bestaande kunnen groeien. Daarom maakt de gemeente Schiedam er samen met ondernemers werk van om Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder met het oog op de toekomst verder duurzaam te ontwikkelen.

Dit doet de gemeente Schiedam onder meer door in de gebieden nieuwe erfpachtcontracten af te sluiten met bonafide bedrijven die zich willen verbinden aan de gemeentelijke visie.  Samen met ondernemers die zich op dit bedrijventerrein van de toekomst willen vestigen en op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier willen ondernemen. De gemeente investeert op haar beurt in de kwaliteit van de openbare ruimte in de polders, met duurzame verbeteringen die goed zijn voor het (ondernemers)klimaat. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectmanager Liesbeth Roeles. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Caroline van Bakel.