Restafvalkliko wordt pmd-kliko

We gaan slimmer afval scheiden doordat het makkelijker wordt thuis gft, papier en karton en nu ook pmd in te zamelen. Restafval kan voortaan in de ondergrondse container.

Huishoudelijk afval

Irado zamelt het huishoudelijk afval in in Schiedam. Hier vindt u informatie over waar, hoe en wanneer u uw afval aan kunt bieden.

Grofvuil

Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot is voor de vuilnisbak.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een belasting die betaald wordt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.

Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen in Schiedam zijn zelf verantwoordelijk voor de inzameling van het bedrijfsafval.