Irado

Irado zamelt het huishoudelijk afval in in Schiedam. Door afval op de juiste manier aan te bieden, draagt u bij aan een schoon milieu en een prettige woonomgeving. De gemeente Schiedam en Irado streven ernaar de hoeveelheid restafval te verminderen, zodat de verwerking van afval betaalbaar blijft en het milieu minder belast wordt. 

Bij Irado kunt u terecht voor:

  • De afvalkalender om te zien wanneer Irado uw minicontainers voor restafval, gft, oud papier en plastic komt legen
  • Een overzicht van Afval Apart Punten waar u uw glas, papier, plastic en textiel kwijt kunt
  • De afvalscheidingswijzer om te zien wat in welke container hoort
  • Openingstijden van de milieustraat om uw grofvuil te brengen
  • Het maken van een grofvuilafspraak
  • Meer informatie over afvalscheiding en aanbiedregels
  • Afvalpas aanvragen

Boete bij onjuist aangeboden afval

Bij onjuist aanbieden van afval kan de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente u een boete geven. U kunt een boete riskeren van € 150,-.