Wilt u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een verklaring afleggen bij de gemeente. U geeft hiermee het recht op een Nederlands paspoort op. Maak hiervoor een afspraak.

Afstand nemen van Nederlandse nationaliteit

Een verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit legt u persoonlijk af. Kunt u door lichamelijke of psychische oorzaken onmogelijk komen? Machtig dan iemand de verklaring namens u af te leggen.

  • De gemeente toetst uw verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of deze rechtsgevolgen heeft
  • Leidt uw verklaring tot het wijzigen van uw nationaliteit? Dan wordt uw nationaliteit gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP)
  • Als u afstand doet van het Nederlanderschap, verliezen uw minderjarige kinderen deze ook. Tenzij uw partner de Nederlandse nationaliteit wel behoudt

Meenemen

  • Alle reisdocumenten die u in uw bezit heeft
  • Het bewijs dat u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit