Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind!

Doe binnen drie werkdagen aangifte van de geboorte van uw kind. Aangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of de moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, dan mag de aangifte ook door iemand anders gedaan worden.

Wie mag er aangifte van geboorte doen?

De vader of duomoeder van het kind is verplicht om de geboorteaangifte te doen. Een duomoeder is de vrouwelijke partner van de moeder uit wie het kind is geboren. De moeder uit wie het kind is geboren, mag zelf ook aangifte doen wanneer de vader is verhinderd. Zijn de vader, de duomoeder of moeder niet in staat om deze taak te verrichten, dan moet iemand anders de aangifte doen:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was
 • iemand die in hetzelfde huis woont als waar het kindje is geboren
 • hoofd van de instelling waar het kindje is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis)

Wie kan er digitaal aangifte van geboorte doen?

De aangifte van een geboorte kan digitaal gedaan worden door één van de volgende personen:

 • de moeder
 • de vader:
  • als hij met de moeder getrouwd is, of:
  • als hij een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder, of:
  • als hij het kind voor de geboorte heeft erkend
 • de duomoeder:
  • als zij het kind voor de geboorte heeft erkend, of:
  • als de partner van de moeder een verklaring van anoniem zaaddonorschap heeft en zij die meteen wilt gebruiken om duomoeder te worden

Ook moet minimaal één van de ouders de Nederlandse nationaliteit hebben. Inloggen met DigiD is hierbij verplicht.

Voldoet u als vader of duomoeder niet aan de voorwaarden? Dan kunt u alleen in het Klant Contact Centrum aangifte van geboorte doen. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 010.

Benodigde documenten voor digitale aangifte van geboorte

Het volgende document is verplicht om te uploaden:

 • het geboortebewijs: dit is een medische verklaring van de arts of de verloskundige waarop de gegevens van de ouder(s), de geboortedatum, het tijdstip en het geslacht van het kind staan vermeld

Als dit voor u van toepassing is, dan moet u ook nog minimaal één van onderstaande documenten uploaden:

 • een afschrift van de akte van erkenning
 • een afschrift van de akte van naamskeuze
 • de verklaring van anoniem zaaddonorschap

Burgerservicenummer (BSN)

Woont u in Schiedam? Dan ontvangt u na de aangifte van geboorte de persoonslijst van uw kind met daarop het burgerservicenummer (BSN).

Staat u niet ingeschreven in de gemeente Schiedam, maar is uw kind hier wel geboren? Dan doet u aangifte van geboorte bij de gemeente Schiedam. Van de gemeente waarin u woonachtig bent, ontvangt u vervolgens de persoonslijst met het burgerservicenummer (BSN) van het kind.

Kosten

De aangifte van geboorte is gratis. Een afschrift van de geboorteakte kost € 16,60.