Naam
Pascal van Kraaij
Partij
Ouderenpartij Schiedam
Functie(s)
Raadslid
Rollen
Lid raadscommissie
Voorzitter auditcommissie
E-mail
Adres
p/a Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Nevenfuncties
werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid