Sinds het voorjaar van 2022 geeft Peter Castenmiller invulling aan het voorzitterschap van de rekenkamer van Schiedam. Als politicoloog is hij al vele jaren actief met onderzoek en advies in het decentraal bestuur. Momenteel is hij werkzaam bij PBLQ, een bureau dat overheden ondersteunt bij modernisering en digitalisering.

Eerder heeft hij gewerkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast was hij twaalf jaar lid en voorzitter van de rekenkamer van de provincie Zeeland. Naast zijn dienstverband bij PBLQ is Peter zowel docent aan de opleiding politicologie van de Universiteit Leiden als aan de opleiding bestuurskunde van de Vrije Universiteit.

Momenteel is Peter ook voorzitter van de Rekenkamer Delft.