Naam
Marjolijn Keverling
Partij
D66
Functie(s)
Raadslid
Rollen
Lid raadscommissie
Lid agendacommissie
Voorzitter raadscommissie
Lid werkgeverscommissie Griffie
Telefoon
06 28377137
E-mail
Adres
p/a Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Nevenfuncties
Ambtenaar gemeente Rotterdam