Naam
Koen van Baekel
Partij
D66
Functie(s)
Raadslid
Rollen
Lid raadscommissie
Lid auditcommissie
Lid klankbordgroep RTHA
E-mail
Adres
p/a Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Nevenfuncties
Consultant bij RebelGroup International (RGI) BV
Directeur Rebel Automated Shuttles (RAS) BV
Directeur Zeroca BV