Naam
Dick van Belle
Partij
PvdA
Functie(s)
Raadslid
Rollen
Lid raadscommissie
Lid klankbordgroep RTHA
Lid adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH
E-mail
Adres
p/a Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Nevenfuncties
Financieel manager bij Heineken