Naam
Dick van Belle
Partij
PvdA
Functie(s)
Raadslid
Rollen
Lid raadscommissie
Lid klankbordgroep RTHA
Lid adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH
E-mail
Adres
Lorentzlaan 41c
3112 KG Schiedam
Nevenfuncties
Financieel manager bij Heineken