Het wijkoverleg van de wijk West wordt dit keer vervangen door een wijktafel. Er zijn te weinig agendapunten en daarom is er voor gekozen om deze avond de wijk in te gaan met de TukTuk. De wijktafel vindt plaats op woensdag 15 mei 2024.

Dit keer staan we tussen 19.00 uur en 21.00 uur op de hoek van de Rembrandtlaan en het Rubensplein. Het doel van dit bezoek is om in gesprek te gaan met bewoners over hoe zij de wijk ervaren en om te horen wat er allemaal leeft en speelt.

U bent van harte welkom om langs te komen. Namens de gemeente zullen er een aantal collega's en partners aanwezig zijn.

Na de zomer, op woensdag 11 september 2024 om precies te zijn, vindt er weer een wijkoverleg plaats. Wij hopen u dan weer te ontmoeten in Wijkcentrum De Erker.