19.30 - 19.40 uur Opening en mededelingen
19.40 - 20.10 uur Presentatie Sociale Index door Johan Deijl gemeente Schiedam
Voor de derde keer op rij is er een onderzoek gedaan naar de sociale staat van Schiedam en de wijken. Tijdens deze presentatie wordt een beeld geschetst hoe de wijk Oost er in sociaal opzicht opstaat in relatie met de rest van de wijken en de stad
20.10 - 20.15 uur Terugkoppeling regiegroep
20.15 - 20.25 Afscheidswoordje van Ursula Rutten en welkom Marcel Kreuger nieuwe wijkregisseur
20.25 - 20.35 Rondvraag
20.35 - 21.30 Sluiting met een hapje drankje en afscheid