De vergadering van de raadscommissie is ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 28 maart 2023. De raadsvoorstellen die op de agenda staan worden eerst in de raadscommissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale raadsinformatiesysteem, Notubiz.