Geselecteerd plan: Wijpark

In januari 2021 is het plan Wijpark van projectontwikkelaar Bemog geselecteerd als beste plan voor de herontwikkeling van het Dr. Wibautplein. Er komen 130 nieuwe woningen, huur- en koopwoningen van verschillende grootte in het midden- en hogere segment. Het plan voorziet in zowel grondgebonden woningen als appartementen en maisonnettes. De woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, onder andere voor senioren die willen doorstromen.

Het plan levert hiernaast een zichtbare bijdrage aan de vergroening van Nieuwland. De ontwikkeling wordt namelijk als een park opgezet, met veel aandacht voor groen en spelen. Zo komt er onder andere een multifield dat op diverse manieren kan worden gebruikt. De ruimte voor een groene inrichting ontstaat doordat er een ondergrondse parkeergarage wordt aangelegd.

"Artist impressions van de flat: Bemog"
 

"Artist impressions: Bemog"
Artist impressions: Bemog

Achtergrond

Op het Dr. Wibautplein hebben in het verleden diverse flats gestaan die zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Omdat deze niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd zijn deze gesloopt. In afwachting van (nieuwe) plannen voor herontwikkeling van deze locatie is het terrein in gebruik geweest voor stadslandbouw.

Dr. Wibautplein als Kans in de Stad

Vanuit verschillende beleidsvelden is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de locatie te ontwikkelen. Op basis hiervan een ruimtelijk kader vastgesteld. Hierbinnen hebben zes ontwikkelaars plannen ingediend. Drie van hen zijn door de gemeente Schiedam gevraagd hun plannen verder uit te werken. Het plan van Bemog is uiteindelijk als beste beoordeeld. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en participatie zijn hierbij belangrijke criteria geweest.

Planning en proces

Bemog is in 2021 een grondreserveringsovereenkomst aangegaan met de gemeente Schiedam. Dit betekent dat de ontwikkelaar het recht krijgt om de locatie verder te ontwikkelen. De omgeving wordt nadrukkelijk betrokken bij het verder verfijnen van de plannen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Meer informatie

Op de website van projectontwikkelaar Bemog is meer informatie te vinden over dit project.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met projectleider Pamela v.d. Pol van de gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met projectassistent Mildred Maharaj.