Gemeenten hebben direct te maken met regelgeving van de Europese Unie. De Europese regels zorgen voor rechten en plichten voor Nederland, gemeenten en haar inwoners. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Europese regels. Zoals Europees aanbesteden, luchtkwaliteit en staatssteun.

Europa decentraal

Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties.

De doelen van Europa decentraal zijn:

  • Het vergroten van de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden
  • Bevorderen van het Europa bewustzijn