Gasunie legt WarmtelinQ aan. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Het project WarmtelinQ staat ook wel bekend als Leiding door het Midden.

Waar komt WarmtelinQ?

WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven. Vanaf daar loopt de leiding via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk tot in Den Haag. Onderweg komt er een aftakking ter hoogte van Delft, richting het Westland. In Schiedam komt de leiding te liggen over het Aqua-Ecoduct en vervolgens parallel aan de A4-tunnel naar Midden-Delfland.

Meer informatie

Kijk op de website van WarmtelinQ of op de website van de Provincie Zuid-Holland.