Gasunie bereidt de aanleg voor van WarmtelinQ, een hoofdtransportleiding voor warmte. Gasunie legt WarmtelinQ aan. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. 

Waar komt WarmtelinQ?

WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven. Vanaf daar loopt de leiding via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk tot in Den Haag. Onderweg komt er een aftakking ter hoogte van Delft, richting het Westland. In Schiedam komt de leiding te liggen over het Aqua-Ecoduct en vervolgens parallel aan de A4-tunnel naar Midden-Delfland.

Informatieavond en FAQ

Op 23 maart organiseerde GasUnie een online informatieavond voor de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen. Informatie over deze avond is terug te lezen op de website van WarmtelinQ. Hier staan ook filmpjes en de documenten met de antwoorden op alle vragen die zijn gesteld tijdens de bewonersavonden. 

Meer informatie

Kijk op de website van WarmtelinQ of op de website van de Provincie Zuid-Holland.