Gasunie legt WarmtelinQ aan. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Het project WarmtelinQ staat ook wel bekend als Leiding door het Midden.

Waar komt WarmtelinQ?

WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven. Vanaf daar loopt de leiding via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk tot in Den Haag. Onderweg komt er een aftakking ter hoogte van Delft, richting het Westland. In Schiedam komt de leiding te liggen over het Aqua-Ecoduct en vervolgens parallel aan de A4-tunnel naar Midden-Delfland.

Online informtiebijeenkomst 3 november 2020

Op dinsdag 3 november organiseert Gasunie een online informatiebijeenkomst over WarmtelinQ. De avond is bedoeld voor geïnteresseerde inwoners van de gemeenten waar het voorkeurstracé langs of doorheen zal lopen: Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Wat is WarmtelinQ?
  • Hoe werkt een warmteleiding?
  • Waar en wanneer wordt de leiding aangelegd?
  • Wat ga je merken van de aanleg?

Tijd: 19.00 – 20.00 uur
Plaats: online
Aanmelden

Meer informatie

Kijk op de website van WarmtelinQ of op de website van de Provincie Zuid-Holland.