De gemeente wil dat Schiedam een leefbare, gezonde en bereikbare stad is, waar we met plezier wonen, werken en verblijven.

Voor extra parkeerplaatsen is geen ruimte

In de wijk is ruimte nodig voor lopen, fietsen, spelen, ontmoeten en groen. Daarom is er voor extra parkeerplaatsen geen ruimte. Door betaald parkeren worden de beschikbare parkeerplaatsen eerlijker verdeeld en is de verwachting dat iedereen gemakkelijker een parkeerplaats kan vinden.

Bedrijfsbussen uit de wijk alleen mogelijk bij betaald parkeren

Bedrijfsbussen staan door hun grootte soms erg in de weg. Als er betaald parkeren wordt ingevoerd, krijgen bedrijfsbussen langer dan 5,25 meter géén parkeervergunning meer voor de woonstaten. Dit betekent dat als er voor betaald parkeren wordt gekozen, dat de gemeente voor de bedrijfsbussen tot 6 meter lengte een beveiligd parkeerterrein buiten de woonwijk wil realiseren.

Mobiliteitsvisie 2020

Betaald en vergunninghoudersparkeren past binnen de Mobiliteitsvisie van de gemeente. Die is in 2020 vastgesteld en daarvoor heeft de gemeente met veel Schiedamse bewoners en ondernemers gesproken.