Tijdens de feestdagen maken we het gezellig. Dit zorgt helaas soms ook voor een groter risico op brand. Hieronder vindt u tips om de kerstdagen en de jaarwisseling zo veilig mogelijk te vieren. Verder leest u alles over het verbod op het afsteken van vuurwerk en de maatregelen die de gemeente treft om de jaarwisseling veilig te laten verlopen.

Vuurwerk

Het is in Schiedam sinds 2 januari 2021 verboden om consumentenvuurwerk af te steken. Dit verbod geldt voor het gehele jaar en dus ook tijdens de jaarwisseling. Daarom organiseert de gemeente een professionele vuurwerkshow in de binnenstad.

Vuurwerkshow

De gemeente Schiedam organiseert tijdens de jaarwisseling een professionele vuurwerkshow. Iedereen is uitgenodigd om samen het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. De vuurwerkshow is in de binnenstad en is het best te zien vanaf het Land van Belofte en de Broersvest. Vanaf 23.30 uur is er sfeermuziek. De vuurwerkshow begint om klokslag middernacht en duurt ongeveer 20 minuten.

Bezoekers kunnen hun fiets stallen in een tijdelijke fietsenstalling op de Kloosterplaats. In verband met de vuurwerkshow kan autoverkeer tussen 23.00 en uiterlijk 03.00 geen gebruikmaken van de Broersvest. Parkeergarage Stadserf is tussen 23.00 en 3.00 uur gesloten. In- en uitrijden is dan niet mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.sdam.nl.

  Waarom zelf geen vuurwerk afsteken?

  Het afsteken van vuurwerk zorgt voor overlast voor mens en dier. Met het afsteekverbod willen we verstoringen van de openbare orde voorkomen, zodat iedereen veilig en gezellig oud en nieuw kan vieren. Ook veroorzaakte het afsteken van vuurwerk veel schade aan bijvoorbeeld speeltuintjes en straatmeubilair. Soms leidde het zelfs tot brand. Het kost veel geld om dat allemaal te repareren. Jaarlijks belanden in Nederland zo'n 1.300 mensen met vuurwerkletsel in ziekenhuizen en op huisartsenposten. Dat terwijl de druk op de zorg al heel hoog is.

  Uitzondering: F1-categorie

  Een uitzondering op het vuurwerkverbod is vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie. Dat wordt ook wel fop- en schertsvuurwerk genoemd. Dit is een licht soort vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. Dit soort vuurwerk mag het hele jaar door worden verkocht en gebruikt. F1-vuurwerk mag worden verkocht aan iedereen vanaf 12 jaar. Ook met dit vuurwerk is het opletten: het is niet toegestaan om met vuurwerk overlast te veroorzaken of vernielingen te plegen.

  Boetes

  Wie toch vuurwerk afsteekt, riskeert een geldboete. Geldboetes lopen al snel in de honderden euro's. Minderjarigen kunnen worden doorverwezen naar HALT. Overtreders kunnen verder rekenen op speciale aandacht tijdens volgende jaarwisselingen. Wie opnieuw vuurwerk afsteekt, krijgt een boete van € 1.250 per overtreding.

  Wat kan ik doen als er toch vuurwerk wordt afgestoken?

  Zwaar vuurwerk, dat vaak in het buitenland is gekocht, zorgt al jaren voor veel overlast en is soms zelfs ronduit gevaarlijk. De politie en de medewerkers van team Toezicht en Handhaving treden daarom op tegen het afsteken. 

  Overlast door (illegaal) vuurwerk melden

  Vuurwerkoverlast is erg vervelend voor mensen, maar zeker ook voor dieren. Heeft u overlast van vuurwerk? Meld dit dan op een van de volgende manieren:

  • bij de gemeente Schiedam via telefoonnummer 14 010 (tijdens kantooruren)
  • via de BuitenBeter-app
  • via de website schiedam.nl
  • bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of - alléén bij spoed - via telefoonnummer 112.
  • via Meld Misdaad Anoniem, als u uw melding liever anoniem doet, via telefoonnummer 0800-7000.

  Geef duidelijk door wat u ziet en wat uw locatie is.

  Vuren

  Vreugdevuren, vuurtonnen en kerstboomverbrandingen zijn niet toegestaan.

   Wat regelt de gemeente?

   We willen de jaarwisseling zo veilig mogelijk laten verlopen. Daarom neemt de gemeente een aantal maatregelen:

   • Om overlast en vervuiling te voorkomen zamelt Irado voorafgaand aan de jaarwisseling tot zelfs op oudejaarsdag extra afval in.
   • Om vreugdevuren tegen te gaan, worden kerstbomen op tijd ingezameld. Verschillende teams gaan de wijken in om afval op te ruimen. Zo gaan we overlastgevende en gevaarlijke situaties tegen. 
   • We verwijderen kwetsbare speeltoestellen en schermen speelveldjes af zodat vernieling niet mogelijk is.
   • Rond de jaarwisseling sluiten we de parkeerautomaten op straat af. Van maandag 25 december 2023 tot en met dinsdag 2 januari 2024 is het parkeren op straat daarom gratis. In parkeergarages geldt het normale tarief.
   • Rond de jaarwisseling sluiten we ondergrondse containers af in risicogebieden. In een deel van Schiedam sluiten of verwijderen we de prullenbakken. Afval kunt u weggooien in de plastic vuilniszakken die aan de afvalbakken hangen.
   • In alle wijken zijn vrijwilligers actief die als 'ogen en oren in de wijk' dienen. Zij hebben tussen kerst en oud en nieuw regelmatig contact met de gemeente. Bovendien worden - naast de gebruikelijke camera’s - op een aantal plaatsen extra tijdelijke camera's geplaatst.
   • Mensen die zich voorgaande jaarwisselingen hebben misdragen, krijgen dit jaar een waarschuwingsbrief om te voorkomen dat ze opnieuw strafbare feiten plegen.
   • In de dagen voor de jaarwisseling zijn er ambulantjongerenwerkers aanwezig rondom hotspotlocaties.
   • In Schiedam Noord en het Vriendschapsplein is een samenscholingsverbod van kracht tot 2 januari 2024.

   Veilige feestdagen

   December feestmaand, gezelligheid troef. Maar ook een periode van veel ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen die vlam vatten, brandwonden bij het gourmetten en feestkleding die vlam vat. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning en melden bijna 10.000 mensen zich met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp. Sta daarom ook even stil bij de risico’s op brand. 

   Kerstbomen inleveren

   U kunt uw kerstboom inleveren op 20 inzamelplekken verspreid over de stad. Inleveren kan van dinsdag 26 tot en met donderdag 28 december en van dinsdag 2 januari tot en met maandag 8 januari. Breng uw boom tussen 9.00 en 20.00 uur. Irado haalt de bomen dan snel op en verwerkt die milieuvriendelijk. Kijk voor de inzamelplekken op de website van Irado.