Tijdens de feestdagen maken we het gezellig. De aankleding die bij die gezelligheid hoort, zorgt helaas soms ook voor een groter risico op brand. Hieronder vindt u tips om de kerstdagen en de jaarwisseling zo veilig mogelijk te vieren. Verder leest u alles over het verbod op het afsteken van vuurwerk en de maatregelen die de gemeente treft om de jaarwisseling veilig te laten verlopen.

Veilige feestdagen

December feestmaand, gezelligheid troef. Maar ook een periode van veel ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen die vlam vatten, brandwonden bij het gourmetten en feestkleding die vlam vat. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning en melden bijna 10.000 mensen zich met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp. Sta daarom ook even stil bij de risico’s op brand. 

Vuurwerk

Het is in Schiedam verboden om vuurwerk af te steken. Sinds januari 2020 was het afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk al verboden. Per januari 2021 geldt dit in Schiedam voor alle soorten vuurwerk.

Waarom geen vuurwerk?

Per jaar belanden in heel Nederland zo'n 1.300 mensen met vuurwerkletsel in ziekenhuizen en op huisartsenposten. Door incidenten met vuurwerk wordt bovendien het handhaven van de openbare orde op veel plekken in Nederland bemoeilijkt. Het Schiedamse vuurwerkverbod moet de extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde voorkomen.

Uitzondering

Een uitzondering op het vuurwerkverbod is vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie. Dat wordt ook wel fop- en schertsvuurwerk genoemd. Dit is een licht soort vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. Dit soort vuurwerk mag het hele jaar door worden verkocht en gebruikt. F1-vuurwerk mag worden verkocht aan iedereen vanaf 12 jaar. Het is niet toegestaan om met het vuurwerk overlast te veroorzaken of vernielingen te plegen.

Wat kan ik doen als er toch vuurwerk wordt afgestoken?

Zwaar vuurwerk, dat vaak in het buitenland is gekocht, zorgt al jaren voor veel overlast en is soms zelfs ronduit gevaarlijk. Ook dit jaar wordt er vuurwerk afgestoken, ondanks dat dit verboden is. De politie en de medewerkers van team Toezicht en Handhaving treden daarom op tegen het afsteken. 

Wilt u overlast door (illegaal) vuurwerk melden?

 • Bel alleen bij een verdachte of (levens)gevaarlijke situatie met het noodnummer 112.
 • Is de situatie niet gevaarlijk? Meld de overlast dan bij de gemeente via het contactformulier, bel met 14 010 of gebruik de BuitenBeter-app.
 • Heeft u aanwijzingen dat ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen? Bel dan met de politie via 0900-8844. Als u liever anoniem blijft belt u met 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem.

Vuren

Vreugdevuren, vuurtonnen en kerstboomverbrandingen zijn niet toegestaan.

Preventieve maatregelen

We willen de jaarwisseling zo veilig mogelijk laten verlopen. Daarom neemt de gemeente een aantal maatregelen.

 • Om overlast en vervuiling te voorkomen zal Irado voorafgaand aan de jaarwisseling tot zelfs op oudejaarsdag extra afval inzamelen.
 • Om vreugdevuren tegen te gaan zullen ook dit jaar weer kerstbomen worden ingezameld. Multidisciplinaire teams zullen de wijken in gaan om afval op te ruimen voordat dit tot overlastgevende en gevaarlijke situaties kan leiden.
 • Om vernielingen tegen te gaan worden kwetsbare speeltoestellen verwijderd en/of speelveldjes afgeschermd.
 • Rond de jaarwisseling worden de parkeerautomaten op straat afgesloten. Van zaterdag 25 december 2021 tot en met maandag 3 januari 2022 is het parkeren op straat daarom gratis. In parkeergarages geldt het normale tarief.
 • Rond de jaarwisseling worden in risicogebieden de ondergrondse containers afgesloten. In een groot deel van Schiedam worden prullenbakken afgesloten of verwijderd. Afval kunt u weggooien in de plastic vuilniszakken die aan de afvalbakken hangen.
 • In alle wijken zijn in de periode rond de jaarwisseling vrijwilligers actief die als 'ogen en oren in de wijk' dienen. Zij hebben tussen kerst en oud en nieuw regelmatig contact met de gemeente. Bovendien worden, naast de gebruikelijke camera’s, op een aantal plaatsen extra - tijdelijke - camera's geplaatst.
 • Mensen die zich tijdens voorgaande jaarwisselingen hebben misdragen krijgen dit jaar een waarschuwingsbrief om te voorkomen dat ze opnieuw strafbare feiten plegen.
 • Er zijn op 29, 30 en 31 december tot 20.00 uur ambulantjongerenwerkers aanwezig rondom hotspotlocaties.