Sinds januari 2020 is het afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk al verboden. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten om de verkoop en het afsteken van vuurwerk rond de komende jaarwisseling helemaal te verbieden. Bij de vorige jaarwisseling belandden zo'n 1.300 mensen met vuurwerkletsel in ziekenhuizen en op huisartsenposten. Door incidenten met vuurwerk wordt bovendien het handhaven van de openbare orde op veel plekken in Nederland bemoeilijkt. Het vuurwerkverbod moet de extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Het is niet alleen verboden vuurwerk af te steken en te verkopen, maar ook het vervoeren en in bezit hebben van vuurwerk is verboden.

Welk vuurwerk mag wel?

Het vuurwerkverbod geldt alleen niet voor vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie. Dat wordt ook wel fop- en schertsvuurwerk genoemd. Dit is een licht soort vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. Dit soort vuurwerk mag het hele jaar door worden verkocht en gebruikt. Je mag categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en mag je ook het hele jaar door afsteken. Maar je mag er geen overlast mee veroorzaken of vernielingen mee plegen.

Vrijwilligers en camera's

In alle wijken zijn in de periode rond de jaarwisseling vrijwilligers actief die als 'ogen en oren in de wijk' dienen. Zij hebben tussen kerst en oud en nieuw regelmatig contact met de gemeente. Bovendien worden, naast de gebruikelijke camera’s, op een aantal plaatsen extra - tijdelijke - camera's geplaatst.

Wat kan ik doen als ze toch vuurwerk afsteken?

Zwaar vuurwerk, dat vaak in het buitenland is gekocht, zorgt al jaren voor veel overlast. Ook dit jaar wordt er vuurwerk afgestoken, ondanks dat dit verboden is. De politie en de medewerkers van team Toezicht en Handhaving treden daarom al sinds november op tegen het afsteken. Want vuurwerkoverlast in je woonomgeving is altijd vervelend en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Wilt u overlast door (illegaal) vuurwerk melden?

  • Bel dan alleen bij een verdachte of (levens)gevaarlijke situatie met het noodnummer 112.
  • Is de situatie niet gevaarlijk? Meld de overlast dan bij de gemeente via het contactformulier, bel met 14 010 of gebruik de BuitenBeter-app.
  • Heeft u aanwijzingen dat ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen? Bel dan met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem.

Vuren

Vreugdevuren, vuurtonnen en kerstboomverbrandingen zijn niet toegestaan.

Veiligheid tijdens de jaarwisseling

  • Mensen die zich tijdens voorgaande jaarwisselingen hebben misdragen krijgen dit jaar een waarschuwingsbrief om te voorkomen dat ze opnieuw strafbare feiten plegen.
  • Rond de jaarwisseling worden in risicogebieden ondergrondse containers afgesloten.
  • In een groot deel van Schiedam zijn prullenbakken afgesloten of verwijderd. Afval kan worden weggegooid in de plastic vuilniszakken die aan de afvalbakken hangen.
  • Voorkom brand! De brandweer geeft tips om thuis veilig om te gaan met versiering.