Bij het organiseren van een evenement moet u zich houden aan een aantal voorschriften (Algemene Plaatselijke Verordening - APV). Ze gelden voor alle typen evenementen, van meldingsplichtige buurtbarbecues tot de Brandersfeesten. Bekijk welke voorschriften dit zijn: