partij 2019 (%) 2014 (%)
1. D66 5,8 14,1
2. CDA - Europese Volkspartij 7,1 10,5
3. PVV 5,6 23,6
4. VVD 12,4 9,2
5. SP 4,6 12,0
6. PvdA / Europese Sociaaldemocraten 17,5 9,9
7. ChristenUnie-SGP 2,8 3,2
8. GroenLinks 8,8 5,6
9. Partij voor de Dieren 4,5 5,2
10. 50PLUS 5,8 4,0
11. Jezus Leeft 0,1 0,2
12. DENK 6,9 n.v.t.
13. De Groenen 0,2 0,2
14. Forum voor Democratie 16,3 n.v.t.
15. vandeRegio & Piratenpartij 0,3 1,0*
16. Volt Nederland 1,4 n.v.t.
Overige partijen n.v.t. 1,4
OPKOMST 35,7 30,7

*Piratenpartij

 

Processen-verbaal

N.B. De hierboven vermelde documenten zijn niet voldoende toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking. De documenten worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.