De gemeente Schiedam geeft veel prioriteit aan het oplossen van vervuilde woningen en verzamelproblematiek in woningen. Iemand die in een vervuild huis woont heeft vaak ook andere problemen. Een netwerk ontbreekt, er speelt een verslaving of iemand is ziek of in de war. Vervuiling van de woning is vaak niet het echte probleem, maar een gevolg van een ander probleem.

Bewoner staat centraal

Bij de Schiedamse aanpak staat de bewoner centraal. Samen met de bewoner wordt gezocht naar een duurzame oplossing. De juiste hulp moet worden ingeschakeld en goede afspraken moeten worden gemaakt om herhaling te voorkomen. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren mede bepalend voor hoe de doelen bereikt worden en wanneer die bereikt zijn. 

De belangrijkste omgevingsfactoren zijn:

  • overlast door ongedierte en/of stank;
  • het gevaar voor brand en de angst die dit teweeg brengt bij de omgeving;
  • het gevaar van een hoge vuurbelasting bij brand;
  • het gevaar van instorting door een te hoge vloerbelasting.

De gemeente Schiedam richt zich met de aanpak op resultaat op de langere termijn. De uitkomst kan zijn dat een bewoner zelfstandig blijft wonen, al dan niet met ondersteuning/professionele zorg, of verhuist naar een woonvorm die is afgestemd op de zorgtekorten (verpleeghuis, beschermde woonvorm of sociaal pension).

Heeft u het vermoeden dat de woning van uw buurman-of vrouw ernstig aan het vervuilen is of dat er sprake is van ernstige verzamelproblematiek? U kunt uw vermoedens melden. Heeft u alleen een vraag of wilt u overleggen? Ook voor advies kunt u bij ons terecht.