De thematafel Veerkracht staat in het teken van taalvaardigheid, financiële zelfredzaamheid en participatie van Schiedammers. Schiedammers met een migratieachtergrond, zoals statushouders, zijn een bijzondere en kwetsbare groep die extra aandacht verdient.

Infographic De veerkrachtige Schiedammer

Infographic Veerkracht (pdf 511 kB) Deze pdf kan voldoet aan de toegankelijkheidseisen en is bedoeld voor mensen die gebruik maken van een screenreader of een ander leeshulpmiddel.

Onderdelen thematafel Veerkracht

De thematafel Veerkracht gaat over de volgende onderdelen:

Wat is Veerkracht?

 • Schiedammers met veerkracht kunnen: dromen realiseren, zelf- en/of samenredzaam zijn, vleugels uitslaan.
 • Weer opkrabbelen na tegenslag.

Daarvoor is een stevige basis nodig: gevoel van eigenwaarde, talenten kennen en benutten, een netwerk om op te kunnen steunen of hulp bij het opbouwen van een netwerk als dat niet aanwezig is.

Droom veerkracht

Elke Schiedammer moet de kans krijgen om de basisvaardigheden op het gebied van veerkracht op te doen. Deze basisvaardigheden zijn:

 • Financiële en sociale zelfredzaamheid (bijvoorbeeld het gevoel van eigenwaarde en herkennen van eigen talenten), taalvaardigheid (denk aan mensen die Nt2 en Nt1 leren).
 • Kennis van digitalisering.
 • Volwaardige participatie (meedoen in de samenleving).
 • Opbouwen van een netwerk (hoort bij Thematafel Ontmoeten).
 • Een stevige basis voor elke Schiedammer, waarop hij/zij terug kan vallen op bepaalde momenten in het leven waarop een steuntje in de rug nodig is.

Wens rondom taal

Er is veel aanbod. Maar er mist een centraal zichtbaar punt. Wat verder ontbreekt:

 • Er is geen aanbod voor analfabeten.
 • Er is geen laagdrempelig aanbod voor NT1.
 • Er zijn geen taalstages (om taal te leren in de maatschappij).

Wens rondom financiën

 • Er is een loket nodig of een netwerk dat speciale aandacht heeft voor doelgroepen als nieuwkomers, senioren, LVB, migranten, slachtoffers, uitkeringsgerechtigden.
 • Dit loket brengt de kennis van het netwerk bij elkaar. Het loket heeft ook een rol in het opsporen van verborgen armoede. Hiervoor zijn sleutelfiguren nodig die laagdrempelige ontmoetingen kunnen organiseren.
 • Vanuit dit loket kunnen vrijwilligers van diverse organisaties gezamenlijk worden getraind en kan er een database worden opgebouwd met vrijwilligers op dit thema. Voor dit onderwerp zou het Servicepunt Vrijwilligers moeten aansluiten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de thematafel Veerkracht? Of het uitvoeringsplan 2021 ontvangen? Neem dan contact op met de tafelvoorzitters mevrouw Cobi van der Beek en/of mevrouw Mare van Gorp. 

Deelnemende organisaties

 • Humanitas
 • Slachtofferhulp Nederland
 • Seniorenwelzijn
 • Stichting Aanzet
 • Stichting Mesam
 • Bibliotheek Schiedam
 • LETS ruilwinkel
 • Kansenfabriek
 • Vluchtelingenwerk
 • Minters
 • Welzijn E25
 • DOCK
 • Buurtwerk
 • Gemeente Schiedam

Betrokken vrijwilligersorganisaties

 • Epah
 • De Rechtswinkel