Welke gegevens er op een uittreksel vermeld staan, is afhankelijk van de reden waarvoor u het uittreksel aanvraagt. U moet daarom bij het indienen van de aanvraag het doel aangeven.

Verschillende uittreksels

De verschillende uittreksels en de bijbehorende gegevens zoals op het uittreksel is opgenomen:   

 • 01-(basis) naam, voornaam, geboortedatum en plaats, adres, postcode, woonplaats.
 • 02-(bankzaken/kenteken op naam) basis + BSN.
 • 03-(huurwoning bezichtigen) basis + BSN, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, adreshistorie (vanaf 1994), overige ingeschreven gezinsleden.
 • 04-(persoonsgegevens uitgebreid) basis + BSN, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, gegevens ouders, gegevens huwelijk, datum opneming BRP, gegevens kinderen.
 • 05-(opleiding / examen) basis + BSN, geslacht, nationaliteit, datum opneming BRP.
 • 06-(persoonsgegevens beperkt) basis + BSN, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, gegevens huwelijk, gegevens kinderen.
 • 07-(pensioen) basis + nationaliteit, burgerlijke staat, gegevens huwelijk.
 • 20-(bewijs van Nederlanderschap) basis + bevestiging van Nederlanderschap.
 • 31-(bewijs van in leven zijn) basis + bevestiging in leven zijn.
 • 40-(internationaal gebruik N/F/D/E) basis + burgerlijke staat, nationaliteit, gegevens ouders.
 • 41-(internationaal gebruik N/S/I/T) basis + burgerlijke staat, nationaliteit, gegevens ouders.