Bewoners, bedrijven en instellingen in de Cartonnagebuurt en Schiehart (wijk Nieuwland) hebben van 24 oktober tot en met 12 november 2023 de mogelijkheid gekregen om wel of niet voor betaald parkeren te kiezen.