Wanneer een tweede paspoort

  • Als u voor zaken of uw beroep veel verschillende landen bezoekt kunt u een tweede paspoort aanvragen
  • Als in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken (dit kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen)
  • Als u regelmatig voor zaken of uw beroep naar landen moet reizen waarvoor een visum is vereist. Is uw paspoort al bij een ambassade voor de aanvraag van een visum? Dan kunt u met het tweede paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land

Een tweede paspoort is twee jaar geldig, en wordt niet verstrekt voor een eenmalig bezoek of privéreizen. Een tweede Nederlandse identiteitskaart is niet mogelijk.

Voorwaarden

  • Het eerste paspoort moet nog minimaal zes maanden geldig zijn
  • Er moet een verklaring van de werkgever overhandigd worden waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt

Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet u een afspraak maken. Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij het aanvragen van een eerste paspoort.

Kosten

€ 73,20