Heeft u plannen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een gemeentelijk of rijksmonument? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Rijksmonumenten 

Gemeentelijke monumenten 

De gemeente heeft het Schiedams Restauratiefonds opgericht. Voor kosten voor onderhoud, restauratie en verduurzaming van gemeentelijke monumenten verstrekt het fonds leningen met een lage rente aan pandeigenaren.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de team Stadspromotie.