Heeft u plannen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een gemeentelijk of rijksmonument? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Rijksmonumenten 

  • Kijk op Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed voor informatie over de mogelijkheden van financiële ondersteuning.
  • Kijk op Nationaal Restauratiefonds voor informatie over restauratiefondshypotheek en andere gunstige financieringsmogelijkheden.
  • Kijk op Belastingdienst onder het trefwoord monumentenpand voor informatie over fiscale mogelijkheden bij onderhoud van uw rijksmonument (geldig t/m belastingjaar 2018). Vanaf 1 januari 2019 zijn de mogelijkheden voor belastingaftrek voor particuliere woonhuiseigenaren vervangen door een subsidieregeling. Zoek op Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed met het trefwoord woonhuismonumenten.

Gemeentelijke monumenten 

De gemeente heeft voor de kosten van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten het Schiedams Restauratiefonds opgericht. Het restauratiefonds verstrekt leningen met een lage rente aan pandeigenaren die deze werkzaamheden willen uitvoeren.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de team Stadspromotie.