Wat leuk dat u een activiteit gaat organiseren in Schiedam! Wij vinden het belangrijk dat er activiteiten in de stad plaatsvinden, zodat zoveel mogelijk Schiedammers kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. Daarom verlenen wij subsidies aan activiteiten die bijdragen aan een sterker imago en een vitale binnenstad. Op deze pagina leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor een subsidie.

Wij vinden het belangrijk dat:

 • De evenementen en culturele activiteiten een afspiegeling zijn van de Schiedamse samenleving. Lees meer over inclusie en diversiteit in de cultuursector op de website van Code Diversiteit Inclusie
 • Er een eerlijke vergoeding is voor iedereen die meewerkt aan een  evenement of culturele activiteit. Lees meer over de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op de website van fair practice code.
 • Een evenement wordt georganiseerd door een onafhankelijk en transparant bestuur. Lees meer over cultural governance

Aanvragen subsidie

Vraag uw subsidie aan via deze pagina.

Dit zijn de regels en voorwaarden voor de subsidie

 1. U kunt een subsidie aanvragen voor evenementen, culturele activiteiten, het uitvoeren van een onderzoek of het professionaliseren van uw stichting of vereniging. U kunt ook een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een forum of een platform ter ondersteuning van uw activiteit. 
 2. U kunt een subsidie aanvragen als de activiteit:

  -    cultureel, maatschappelijk, sportief, feestelijk of vermakelijk is
  -    een promotioneel en wervend karakter heeft voor Schiedam
  -    zich richt op publiek dat voornamelijk bestaat uit inwoners van Schiedam
  -    aansluit bij de doelgroep en de locatie
  -    (financieel) haalbaar is 
  -    een aanvulling op het bestaande cultuur- en evenementenaanbod is
   
 3. Stichtingen, verenigingen en individuen kunnen een subsidie aanvragen.
 4. Organiseert u een cultureel evenement of culturele activiteit? Dan komt u in aanmerking voor een subsidie als uw plan getuigt van artistieke kwaliteit. Dit toetsen wij door te kijken naar het vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht. Laat dus uw professionaliteit zien, onderbouw de artistieke kwaliteit door de originaliteit te laten zien en op welke manier de activiteit vernieuwend is. Laat met zeggingskracht zien wat de impact van de activiteit is op het publiek en de stad. U kunt dit meten door bijvoorbeeld de bezoekers te tellen en te vragen naar de waardering van de bezoekers met een enquête.
 5. U komt in aanmerking voor een subsidie als u minimaal 20% van de begrote kosten zelf bijdraagt (bijvoorbeeld vanuit horeca of kaartverkoop).
 6. Een natuurlijk persoon (een individu) kan een subsidie aanvragen van maximaal € 10.000.
 7. U kunt alleen een subsidie ontvangen als u de nodige vergunningen voor uw activiteit heeft. Kijk voor meer informatie op een evenement melden of vergunning aanvragen.
 8. U kunt geen meerjarige subsidie aanvragen.
 9. U kunt geen subsidie aanvragen voor de kosten die u maakt vóór het indienen van de aanvraag.
 10. U kunt geen subsidie aanvragen voor de kosten die commercieel bekostigd kunnen worden (bijvoorbeeld ticketverkoop of contributie).

Dit moet u meesturen met uw aanvraag

 1. Een projectplan met een (beknopte) beschrijving van het doel van de activiteiten, de doelgroep, de planning, duurzaamheid, organisatie en communicatieplan.
 2. Een begroting waaruit blijkt dat de totale kosten (zoals uitvoeringskosten, voorbereidingskosten en materiaalkosten) worden gedekt door inkomsten (zoals overige subsidies, sponsoring, eigen bijdrage en ticketverkoop), inclusief het gevraagde subsidiebedrag. We ontvangen graag een begroting exclusief btw. Als u niet btw-plichtig bent, dan ontvangen we graag een begroting inclusief btw.
 3. Een overzicht van de fondsen en/of sponsoren die zijn aangeschreven en voor welk bedrag
 4. Heeft u de activiteit eerder uitgevoerd? Beschrijf dan wat er anders is ten opzichte van voorgaande edities.
 5. Is het een participatieproject? Beschrijf dan de werkmethode en in hoeverre de doelgroep bij de voorbereiding of uitvoering betrokken is. 
 6. Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 1 jaar oud.

Zorg dat u de aanvraag op tijd indient

Een subsidieaanvraag tot € 40.000: 

Activiteit vindt plaats in:

 • Januari, februari
  • Uiterste indiendatum: 1 november. Besluit: 30 november
 • Maart, april 
  • Uiterste indiendatum: 1 januari. Besluit: 30 januari
 • Mei, juni
  • Uiterste indiendatum: 1 maart. Besluit 30 maart
 • Juli, augustus
  • Uiterste indiendatum: 1 mei. Besluit 30 mei
 • September, oktober
  • Uiterste indiendatum: 1 juli. Besluit 30 juli
 • November, december
  • Uiterste indiendatum: 1 september. Besluit: 30 september

Een subsidieaanvraag vanaf € 40.000 moet u uiterlijk 26 weken voorafgaand aan de activiteit indienen. U ontvangt binnen 8 weken ons besluit. 

Dit zijn redenen om een subsidie te weigeren

We kunnen de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren als:

 • U niet voldoet aan de regels
 • De activiteit al is begonnen of afgerond
 • De activiteit niet binnen de grenzen van Schiedam plaatsvindt
 • De activiteit een politiek of levensbeschouwelijk karakter heeft
 • De activiteit botst met vergelijkbare activiteiten qua tijd, plaats en/of onderwerp
 • U niet voldoet aan de code inclusie en diversiteit
 • U niet voldoet aan de code cultural governance
 • U niet voldoet aan de fair practice code

Subsidieregeling

Bekijk de officiële subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten
Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2023 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Economie, Cultuur & Stadspromotie via het contactformulier of via telefoonnummer 14010.