In de wintermaanden houdt Irado de wegen in Schiedam goed begaanbaar en ijsvrij door te strooien.

Het strooien in Schiedam gebeurt volgens een wintergladheidbestrijdingsplan. Gebiedsontsluitingswegen, doorgaande fietspaden, busbanen en routes naar een aantal belangrijke voorzieningen hebben een hoge prioriteit. Hier strooit Irado al vooraf om gladheid te voorkomen. Erftoegangswegen, woonerven en parkeervoorzieningen hebben een lage prioriteit. Deze strooit Irado alleen bij langdurig optredende gladheid of bij ernstige ijzel of sneeuwval.

Bekijk de kaart om in te zoomen op de strooiroutes.

  • Rood: fietspaden.
  • Roze: wegen.
  • Blauw: werkzaamheden, wisselend strooiregime.

Voor meer informatie over strooien kunt u contact opnemen met team Beheer.