In de wintermaanden houdt Irado de belangrijkste wegen in Schiedam goed begaanbaar en ijsvrij door te strooien.

Strooiroutes in Schiedam

Het strooien in Schiedam gebeurt volgens een wintergladheidbestrijdingsplan, ook wel strooiplan genoemd. Irado strooit de belangrijkste wegen, fietspaden en busbanen al vooraf om gladheid te voorkomen. Bekijk de kaart om in te zoomen op de strooiroutes.

  • Groen: fietspaden
  • Oranje: wegen
  • Roze: werkzaamheden, wisselend strooiregime

Strooien bij zware, aanhoudende sneeuwval

Sneeuwval vraagt veel inzet van de gladheidsbestrijding. Bij aanhoudende sneeuwval wordt daarom prioriteit gegeven aan de gebiedsontsluitingswegen, doorgaande fietspaden, busbanen en routes naar een aantal belangrijke voorzieningen. Dit kan betekenen dat de overige wegen en fietspaden uit de strooiroutes pas na enkele dagen of soms niet gestrooid worden.

Vragen?

Voor meer informatie over strooien kunt u contact opnemen met team Beheer.