Standplaatsvergunning

Wilt u in de gemeente Schiedam met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? Bijvoorbeeld vis, bloemen, ijs? Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig.

Aanvragen standplaatsvergunning

Met uw e-herkenning kunt u een standplaatsvergunning digitaal aanvragen. Bij uw aanvraag dient u de onderstaande stukken mee te sturen:

  • Een situatie schets van de locatie en de ligging van de kraam of verkoopwagen.
  • Foto’s en afmetingen van de verkoopkraam of de verkoopwagen.
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs

Uw aanvraag moet minimaal drie weken voor het tijdstip dat u de vergunning nodig heeft worden aangevraagd. De behandeling voor standplaatsvergunning aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Precariobelasting

Naar aanleiding van het (tijdelijke) gebruik van openbare gemeentegrond om een standplaats in te nemen bent u precariobelasting verschuldigd. Dit is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het hebben van voorwerpen op, boven of in gemeenschappelijke grond. De hoogte is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u inneemt. De nota’s met betrekking tot de leges en precario ontvangt u van de Regionale Belasting Groep afzonderlijk een aanslag ter betaling.

Opsturen

Wilt u de aanvraag niet digitaal doen, stuur deze dan op naar de gemeente:

Uw aanvraag kunt u richten aan:
Burgemeester en Wethouders van Schiedam
Team Vastgoed, Grondbeleid en Ondersteuning
Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

Bij uw aanvraag voor een standplaatsvergunning stuurt u de volgende stukken mee:

  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Omschrijving van wat u gaat aanbieden
  • Een duidelijke locatie aanduiding
  • Foto's en afmetingen van het te gebruiken object

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning zijn conform de legesverordening kosten verbonden. 
De kosten voor een standplaatsvergunning zijn € 29,65.