Let op!

U kunt op dit moment geen standplaatsvergunning aanvragen. Binnenkort volgt het standplaatsenbeleid waarin permanente standplaatslocaties vastgesteld zijn. Deze locaties worden gepubliceerd via officielebekendmakingen.nl.

Aanvragen standplaatsvergunning

Wilt u in de gemeente Schiedam met een kraam of verkoopwagen goederen of etenswaren verkopen die niet op een weekmarkt of jaarmarkt staat ? Bijvoorbeeld vis, bloemen, ijs? Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig.

Met uw e-herkenning kunt u een standplaatsvergunning digitaal aanvragen. Bij uw aanvraag stuurt u de onderstaande stukken mee:

  • Een situatie schets van de locatie en de ligging van de kraam of verkoopwagen
  • Foto’s en afmetingen van de verkoopkraam of de verkoopwagen
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs

Uw aanvraag moet minimaal 6 weken voor het tijdstip dat u de vergunning nodig heeft worden aangevraagd. De behandeling voor standplaatsvergunning aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Opsturen

Wilt u de aanvraag niet digitaal doen? Stuur deze dan op naar de gemeente:

Uw aanvraag kunt u richten aan:
Burgemeester en Wethouders van Schiedam
Team Vastgoed, Grondbeleid en Ondersteuning
Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

Bij uw aanvraag voor een standplaatsvergunning stuurt u de volgende stukken mee:

  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Omschrijving van wat u gaat aanbieden
  • Een duidelijke locatie aanduiding
  • Foto's en afmetingen van het te gebruiken object

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning zijn conform de legesverordening kosten verbonden. De legeskosten voor een standplaatsvergunning aanvraag zijn € 32,95.

Precariobelasting

Naar aanleiding van het (tijdelijke) gebruik van openbare gemeentegrond om een standplaats in te nemen bent u precariobelasting verschuldigd. Dit is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het hebben van voorwerpen op, boven of in gemeenschappelijke grond. De hoogte is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u inneemt. De nota’s met betrekking tot de leges en precario ontvangt u van de Regionale Belasting Groep afzonderlijk een aanslag ter betaling. Lees meer over precariobelasting.

Contact

Voor vragen over het standplaatsenbeleid kunt u contact opnemen met Marieke Groot via 14 010.