Bij social return krijgt een opdrachtnemer financiële ondersteuning van de gemeente. De opdrachtnemer is verplicht om een deel van de aanneemsom te gebruiken om werkzoekenden met een uitkering een baan of leerwerkstage te bieden. Bij social return gaat het erom dat een investering van de gemeente ook een concrete sociale winst (return) oplevert, naast de 'gewone' opbrengst.

 • Bij social return geldt een minimumbedrag voor inkoopopdrachten.
 • Het minimumbedrag bij diensten en leveringen is € 125.000,-.
 • Het minimumbedrag bij werken is € 225.000,-.
 • De bedragen zijn exclusief btw.

Offerte met social return

De gemeente Schiedam neemt alleen offertes in behandeling als daarin schriftelijk wordt ingestemd met de social return-clausule. De opdrachtnemer is verplicht minimaal 5% van de aanneemsom exclusief btw te besteden aan de inzet van werkzoekenden met een uitkering.

Rekenvoorbeeld

Minimaal 5% van de aanneemsom moet worden besteed aan social return. Stel dat de aanneemsom € 1 miljard exclusief btw is. Dit betekent dat 5% van € 1 miljard, dus  € 50.000,-, aan social return wordt besteed. Lees ook het Protocol Social Return (pdf 247 kB).

Begeleiding

 • Na de definitieve gunning stelt de gemeente een werkmakelaar in. Deze verzorgt de werving en selectie van de kandidaten voor de opdrachtnemer.
 • De opdrachtnemer beslist zelf wie zij in dienst neemt en welke kandidaat een arbeidsovereenkomst of leerwerkstage krijgt.
 • De opdrachtnemer is verder verantwoordelijk voor het realiseren van social return.

Beoordeling

Als de opdracht is afgerond, beoordeelt de werkmakelaar of de opdrachtnemer social return heeft uitgevoerd volgens de afspraken.

Voorbeelden

Social return is van toepassing bij inkoopopdrachten van diensten, werken en leveringen.

 • Werken:
  • Renoveren van gebouwen
  • Herinrichten van wegen
  • Sloopwerkzaamheden
  • Verbouwingen
  • Reconstructies. 
 • Diensten:
  • Onderhoud
  • Schoonmaak
  • Accountantsdiensten
  • Huisvuilinzameling
  • Postbezorging
  • Beveiliging
    
 • Een voorbeeld van leveringen is het ontvangen van bestelde kantoorartikelen.