Een rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en uitvoeringsbeleid van de gemeente. De eerste aanleg van de huisaansluiting wordt in zijn geheel door de initiatiefnemer bekostigd.

Wie is eigenaar

Het eigenaarschap van de aansluitleiding tussen het pand en het riool is tussen de gemeente en particuliere eigenaar verdeeld. In de rioolverordening is deze verdeling juridisch vastgelegd. Het komt er op neer dat het beheer en onderhoud van de leiding op eigen perceel tot de particulier eigenaar behoort. Voor een nieuwe aansluiting, meldingen, klachten en vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.