Wat doet de gemeente aan een goede riolering?
En wat kunt u zelf doen?

De gemeente zorgt samen met het hoogheemraadschap voor schoon water, droge voeten en bescherming tegen water. Klimaatverandering zorgt voor hevigere neerslag. Dat zorgt steeds vaker voor wateroverlast. Daarbij produceren we samen bijna een miljoen emmers afvalwater per dag in Schiedam. Het riool voert al dat afvalwater en regenwater af. Bij de zuiveringsinstallatie wordt het schoongemaakt zodat het terug kan in het oppervlaktewater.

Grondwater

De gemeente en inwoners zijn samen verantwoordelijk voor grondwater. De grond in Schiedam zakt langzaam in de loop van de tijd. De gemeente hoogt de grond in de openbare ruimte regelmatig op. Huiseigenaren zijn zelf wettelijk verantwoordelijk voor het op oorspronkelijk niveau houden van de grond. Dat geldt bijvoorbeeld voor tuinen, kruipruimtes en tuinpaden. Huiseigenaren kunnen mee-ophogen wanneer de gemeente de openbare ruimte ophoogt. Zo wordt de kans op problemen met grondwater het kleinst.

Water in kruipruimte

Wat kunt u doen als er water in uw kruipruimte komt te staan?

  • Meet de diepte van uw kruipruimte. Dat kunt u meten vanaf de bovenkant van de vloer op de begane grond tot aan de bodem van de kruipruimte
  • Vergelijk de diepte met het grondwaterpeil. Het grondwaterpeil kunt u opvragen via de gemeente
  • Is de kruipruimte dieper dan het grondwaterpeil? Dan is het normaal dat er water in komt te staan. In dit geval kunt u de kruipruimte het beste ophogen. Het is aan te raden om dat met licht materiaal te doen. Zo voorkomt u dat de bodem weer gaat zakken. 
  • Staat de bodem van de kruipruimte boven het grondwaterpeil? Dan hoort er geen water in te staan. U kunt in dit geval het best onderzoeken of er geen lek in een waterleiding is. Is dat niet het geval? Dan kunt u een melding maken. De gemeente gaat het dan onderzoeken

Regenwater

Regenwater wordt opgevangen door de grond en het riool. Het rioolsysteem kan een bepaalde hoeveelheid regenwater afvoeren. Als er te veel regen valt kan het riool het niet allemaal aan. Ook als het riool verstopt zit kan er niet genoeg regenwater worden opgevangen. Bijvoorbeeld als er vet en doekjes in het riool belanden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat regenwater zo goed mogelijk wordt opgevangen.

U kunt zelf het volgende doen:

  • Help mee aan een goed werkend riool, door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is
  • Zorg dat er minder stenen in de tuin liggen: hoe meer groen in de tuin, hoe beter regenwater in de grond wordt opgenomen
  • Vang regenwater op in een regenton
  • Zorg voor een groen dak: groene daken vangen regenwater op en geven het vertraagd weer af

Verstopping

Heeft u een verstopt riool? Onderzoek eerst waar de verstopping precies zit, of schakel een bedrijf in om dat te laten vaststellen.

  • Blijkt de verstopping op uw eigen terrein te zitten? Dan betaalt u zelf de kosten voor het onderzoek en voor het verhelpen van de verstopping.
  • Blijkt de verstopping op gemeentegrond te zitten? Meld de verstopping dan direct bij de gemeente. De gemeente gaat vervolgens onderzoeken hoe de verstopping is ontstaan.

Juist rioolgebruik

Als er sprake is van juist rioolgebruik, dan verhelpt de gemeente de verstopping. Als u hiervoor onderzoekskosten heeft gemaakt, vergoedt de gemeente deze.

Onjuist rioolgebruik

Het is mogelijk dat de verstopping is ontstaan doordat u materialen, zoals doekjes of vet, door de wc heeft gespoeld. In dat geval betaalt u zelf de kosten voor het verhelpen van de verstopping.