Schiedam is rijk aan monumenten. De stad behoort met meer dan tweehonderd rijksmonumenten en ruim driehonderd gemeentelijke monumenten tot de grote monumentengemeenten van Nederland. Bekijk de lijst met Schiedamse Gemeentelijke en Rijksmonumenten.

In de binnenstad heeft vooral de bloeiperiode van de jeneverindustrie haar sporen nagelaten. De historische kern van Kethel heeft het dorpse en agrarische karakter weten te bewaren. De Schiedamse binnenstad is sinds 2005 aangewezen als beschermd stadsgezicht. Erfgoed en monumenten verbinden en inspireren bewoners, bezoekers en ondernemers. De gemeente zet zich daarom in om erfgoed te behouden en de kwaliteit ervan in te zetten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn aangewezen en beschermd op grond van de Erfgoedwet. Alle Schiedamse rijksmonumenten dateren van vóór 1940, de meesten daarvan van vóór 1850.

Gemeentelijke monumenten

De gemeente Schiedam heeft op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening diverse panden aangewezen als gemeentelijk monument. We letten hierbij op de plaatselijke betekenis van een gebouw. Gemeentelijke monumenten maken onderdeel uit van de specifieke Schiedamse geschiedenis en stedelijke ontwikkeling. De erfgoedverordening maakt het voor belanghebbenden mogelijk om een verzoek in te dienen bij de gemeente om een pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.